Cài đặt thiết bị đầu cuối chức năng nâng cao

Cài đặt thiết bị đầu cuối chức năng nâng cao

Có vẻ như bạn không có quyền truy cập vào tài liệu về chế độ cài đặt của thiết bị đầu cuối nâng cao có chức năng này. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập bằng địa chỉ email thích hợp.

Nếu bạn muốn truy cập tài liệu này, hãy nhấp vào Biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm về Google Wallet Phương tiện công cộng, hoàn tất biểu mẫu và gửi biểu mẫu. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và gửi email cho bạn sau khi phê duyệt yêu cầu.

Biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm về Phương tiện công cộng trên Ví Google