Wystawianie kart internetowych, e-mail i SMS-ów

Gdy utworzysz kartę i zakodujesz ją w podpisanym tokenie JWT, możesz wystawić ją wszędzie tam, gdzie obsługiwany jest link „Dodaj do Portfela Google”. W tym celu użytkownik zobaczy przycisk „Dodaj do Portfela Google” lub hiperlink, który po kliknięciu zapisze kartę w Portfelu Google. Mogą to być witryny, e-maile, SMS-y i inne informacje.

Wymagania wstępne

Zanim spróbujesz wydać kartę, wykonaj te czynności:

Wystawienie karty przy użyciu linku „Portfel Google” powoduje dodanie obiektu karty do Portfela Google użytkownika. Można je zainicjować tylko wtedy, gdy użytkownik zaloguje się w usłudze tożsamości Google.

Link „Dodaj do Portfela Google” jest generowany dynamicznie i zawiera zakodowany i podpisany token sieciowy JSON (JWT).

Link Dodaj do Portfela Google ma następujący format:

https://pay.google.com/gp/v/save/<signed_jwt>

Pełny link „Dodaj do Portfela Google” będzie wyglądał mniej więcej tak:

https://pay.google.com/gp/v/save/eyJhbGci6IkpXVCJ9.eyJhdWQiO...6EkC1Ahp6A

Link ten możesz umieścić na stronach internetowych, w e-mailach, na czacie, w SMS-ach i innych miejscach obsługujących hiperlinki.

Więcej informacji o tworzeniu klas i obiektów kart znajdziesz w artykule Tworzenie klas i obiektów kart.

Więcej informacji o tworzeniu podpisanego tokena JWT potrzebnego do utworzenia linku „Dodaj do Portfela Google” znajdziesz w artykule Praca z tokenami sieciowymi JSON.

2. (Zalecane) Użyj przycisku „Dodaj do Portfela Google”

Na wszystkich platformach obsługujących hiperlinki, takich jak strony internetowe i e-maile, zalecamy wyświetlanie użytkownikom linku „Dodaj do Portfela Google” za pomocą przycisku „Dodaj do Portfela Google”. Dla użytkowników Portfela Google przycisk ten jest dobrze znanym komunikatem rozpoznawalnym jako sposób na rozpoczęcie dodawania karty do Portfela.

  • Przycisk Dodaj do Portfela Google
  • Przycisk Dodaj do Portfela Google skrócony

Komponenty z obrazem można pobrać w różnych orientacjach i językach, aby zapewnić integrację z interfejsem API Portfela Google.

Pobierz przycisk „Dodaj do Portfela Google”