Method: offerobject.insert

Wstawia obiekt oferty o podanym identyfikatorze i właściwościach.

Żądanie HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/offerObject

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu OfferObject.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję OfferObject.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer