TextModuleData

Dane do modułu tekstowego. Wszystkie pola są opcjonalne. Nagłówek będzie wyświetlany, jeśli będzie dostępny, a różne typy treści zostaną połączone, jeśli będą zdefiniowane.

Zapis JSON
{
 "header": string,
 "body": string,
 "localizedHeader": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedBody": {
  object (LocalizedString)
 },
 "id": string
}
Pola
header

string

Nagłówek modułu tekstowego. Zalecana maksymalna długość to 35 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

body

string

Treść modułu tekstowego, która jest zdefiniowana jako nieprzerwany ciąg znaków. Zalecana maksymalna długość to 500 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

localizedHeader

object (LocalizedString)

Przetłumaczony tekst nagłówka. Zalecana maksymalna długość to 35 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

localizedBody

object (LocalizedString)

Przetłumaczony tekst pola body. Zalecana maksymalna długość to 500 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

id

string

Identyfikator powiązany z modułem tekstowym. To pole ułatwia zarządzanie modułami tekstowymi.