InfoModuleData

Zapis JSON
{
 "labelValueRows": [
  {
   object (LabelValueRow)
  }
 ],
 "showLastUpdateTime": boolean
}
Pola
labelValueRows[]

object (LabelValueRow)

Lista zbiorów etykiet i wartości. Będą wyświetlane jeden po drugim w pojedynczej kolumnie.

showLastUpdateTime
(deprecated)

boolean

LabelValueRow

Zapis JSON
{
 "columns": [
  {
   object (LabelValue)
  }
 ]
}
Pola
columns[]

object (LabelValue)

Lista etykiet i wartości. Będą one wyświetlane jedna po drugiej w jednej kolumnie, a nie w wielu kolumnach pomimo nazwy pola.

LabelValue

Para ciągów tekstowych do wyświetlania w widoku szczegółów. Należy pamiętać, że etykiety LabelValue/LabelValueRow nie są już wyświetlane w postaci tabeli, a nie jako lista elementów.

Zapis JSON
{
 "label": string,
 "value": string,
 "localizedLabel": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedValue": {
  object (LocalizedString)
 }
}
Pola
label

string

Etykieta określonego wiersza i kolumny. Zalecane maksimum to 15 znaków w przypadku układu dwukolumnowego i 30 znaków w przypadku układu jednokolumnowego.

value

string

Wartość dla określonego wiersza i kolumny. Zalecane maksimum to 15 znaków w przypadku układu dwukolumnowego i 30 znaków w przypadku układu jednokolumnowego.

localizedLabel

object (LocalizedString)

Przetłumaczony tekst pola label. Zalecane maksimum to 15 znaków w przypadku układu dwukolumnowego i 30 znaków w przypadku układu jednokolumnowego.

localizedValue

object (LocalizedString)

Przetłumaczona wartość pola value. Zalecane maksimum to 15 znaków w przypadku układu dwukolumnowego i 30 znaków w przypadku układu jednokolumnowego.