Barcode

Zapis JSON
{
  "kind": string,
  "type": enum (BarcodeType),
  "renderEncoding": enum (BarcodeRenderEncoding),
  "value": string,
  "alternateText": string,
  "showCodeText": {
    object (LocalizedString)
  }
}
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#barcode".

type

enum (BarcodeType)

Typ kodu kreskowego.

renderEncoding

enum (BarcodeRenderEncoding)

Kodowanie renderowania kodu kreskowego. Jeśli określisz, kod kreskowy będzie renderowany w danym kodowaniu. W przeciwnym razie Google wybiera najbardziej znane kodowanie.

value

string

Wartość zakodowana w kodzie kreskowym.

alternateText

string

Opcjonalny tekst, który zastąpi domyślny tekst wyświetlany pod kodem kreskowym. To pole jest przeznaczone dla czytelnego dla człowieka odpowiednika wartości kodu kreskowego, używanego, gdy kodu kreskowego nie można zeskanować.

showCodeText

object (LocalizedString)

Opcjonalny tekst, który będzie wyświetlany, gdy kod kreskowy jest ukryty za kliknięciem. Dzieje się tak, jeśli karta ma włączoną funkcję smart tap. Jeśli nie podasz żadnej wartości, Google wybierze ją jako domyślną.