Lớp học lập trình

Các lớp học lập trình tự hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để thêm thẻ và vé vào Google Wallet. Để bắt đầu, hãy chọn "Android" nếu quá trình triển khai của bạn chỉ diễn ra trên thiết bị Android và chọn "Web" nếu quá trình triển khai của bạn hỗ trợ Android, Web, Email hoặc SMS.

Android Web