Giới thiệu về Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google là một hệ thống quản lý thẻ có chức năng giống như thẻ Google, cho phép bạn định cấu hình và triển khai ngay các thẻ trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình từ giao diện dựa trên nền tảng web dễ sử dụng. Ngoài ra, Trình quản lý thẻ có hỗ trợ các chức năng như sắp xếp thẻ và quản lý phiên bản, mẫu thẻ do bên thứ ba và cộng đồng phát triển, cũng như các tính năng bảo mật và cộng tác dành cho doanh nghiệp. Trình quản lý thẻ giúp tối ưu hoá việc triển khai thẻ, giảm lỗi cấu hình thẻ và cho phép bạn sửa đổi và triển khai các thẻ trên trang web ngay lập tức từ giao diện dựa trên web.

Triển khai cho các trang web

Hãy sử dụng Trình quản lý thẻ để quản lý thẻ (chẳng hạn như thẻ JavaScript đo lường và tối ưu hóa tiếp thị) trên trang web của bạn. Không cần chỉnh sửa mã trang web, hãy sử dụng Trình quản lý thẻ để thêm và cập nhật Google Ads, Google Analytics, Floodlight và thẻ của bên thứ ba.

Triển khai cho ứng dụng dành cho thiết bị di động

Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để quản lý công cụ phân tích và quảng cáo trong ứng dụng của bạn mà không phải tạo lại và gửi lại tệp nhị phân của ứng dụng sang trang web thương mại của ứng dụng.

Gắn thẻ phía máy chủ

Phương pháp Gắn thẻ phía máy chủ cho phép bạn di chuyển mã thẻ ra khỏi trang web hoặc ứng dụng của mình và chuyển vào Đám mây. Phương pháp Gắn thẻ phía máy chủ có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất và tính bảo mật của trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, đồng thời phân phát tất cả tài sản phụ thuộc từ miền của riêng bạn.

Tạo mẫu tuỳ chỉnh

Tạo thẻ và các mẫu biến của riêng bạn trong Trình quản lý thẻ. Hãy gửi mẫu cho Thư viện mẫu cho cộng đồng và cung cấp các mẫu đó trên toàn thế giới.

Tự động hoá cấu hình bằng API REST

API Trình quản lý thẻ của Google cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cấu hình Trình quản lý thẻ của người dùng được ủy quyền. Hãy sử dụng API này để quản lý tài khoản, vùng chứa và phiên bản vùng chứa, thẻ, quy tắc, trình kích hoạt, biến và quyền của người dùng.

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về các tính năng và lợi ích của Trình quản lý thẻ, hãy truy cập vào các tài nguyên sau: