Giới thiệu về thẻ Google

Thẻ Google (gtag.js) là một thẻ mà bạn có thể thêm vào trang web của mình để sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ của Google (ví dụ: Google Ads, Google Analytics, Campaign Manager, Display & amp; Video 360, Search Ads 360). Thay vì quản lý nhiều thẻ cho các tài khoản sản phẩm Google, bạn có thể sử dụng thẻ Google trên toàn bộ trang web của mình và kết nối thẻ này với nhiều đích đến.

Thẻ Google có thể gửi dữ liệu đến nhiều sản phẩm của Google

Tìm hiểu thêm về thẻ Google

Lợi ích

Cách tốt nhất để đo lường lượt chuyển đổi và tối ưu hoá giá trị của khoản đầu tư vào hoạt động tiếp thị trên Google là đặt các thẻ trên từng trang của trang web. Khi triển khai thẻ Google trên trang web của mình, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau:

  • Đo lường chắc chắn về lượt chuyển đổi trong tương lai. Hãy tận dụng các tính năng và công cụ tích hợp mới nhất để có thể tiếp tục đo lường lượt chuyển đổi một cách chính xác nếu có thay đổi.
  • Quản lý thẻ không cần mã. Bật các tính năng đo lường trong các sản phẩm của Google mà không phải thay đổi các thẻ trên trang của bạn theo cách thủ công.
  • Tích hợp nhanh chóng và dễ dàng hơn. Triển khai và tích hợp đơn giản, đơn giản hơn với các sản phẩm khác của Google, chẳng hạn như Analytics, Optimize và Google Ads.
  • Đo lường lượt chuyển đổi chính xác hơn. Thẻ Google giúp bạn đạt được kết quả đo lường lượt chuyển đổi chính xác hơn khi không có cookie và khôi phục lượt chuyển đổi hiện không được quan sát do các yếu tố trong ngành.

Sử dụng thẻ Google

Mô hình sử dụng thẻ Google như sau:

  1. Thêm thẻ Google vào mọi trang trên trang web của bạn.
  2. Sử dụng các lệnh gtag() để gửi dữ liệu đến các sản phẩm của Google (ví dụ: Google Ads, Google Analytics).

Sau khi thêm thẻ, bạn có thể thiết lập cùng một thẻ cho nhiều sản phẩm.

Tài liệu sản phẩm

Đối với tài liệu dành riêng cho từng sản phẩm liên quan đến thẻ Google, hãy tham khảo những nội dung sau:

Các bước tiếp theo