Bạn có thể sử dụng các thẻ Google để làm việc với các sản phẩm quảng cáo và đo lường như Google Analytics, lượt chuyển đổi Google Ads, tính năng tái tiếp thị và nhiều sản phẩm khác. Các giải pháp của chúng tôi bao gồm thẻ Google (gtag.js) và Trình quản lý thẻ của Google.

Tùy chọn

Gửi dữ liệu sự kiện đến tất cả các sản phẩm đo lường của Google chỉ bằng một cấu hình thẻ duy nhất. Thẻ Google (gtag.js) hỗ trợ Google Ads, Campaign Manager, Display & amp; Video 360, Search Ads 360 và Google Analytics, tất cả trong một cấu hình thẻ duy nhất.
Quản lý thẻ trang web của tổ chức mà không cần chỉnh sửa mã. Trình quản lý thẻ của Google cung cấp giải pháp cài đặt và định cấu hình các thẻ của Google và bên thứ ba từ giao diện web mạnh mẽ. Trình quản lý thẻ bổ sung các tính năng như kiểm tra lỗi, kiểm soát bảo mật, tạo phiên bản và tiện ích cộng tác nhóm.
Phương pháp Gắn thẻ phía máy chủ cho phép người dùng Trình quản lý thẻ di chuyển khả năng đo lường thẻ ra khỏi trang web hoặc ứng dụng của họ và chuyển vào quy trình xử lý phía máy chủ qua Google Cloud. Phương pháp Gắn thẻ phía máy chủ mang lại lợi thế hơn so với thẻ phía máy khách, chẳng hạn như cải thiện hiệu suất và bảo mật tốt hơn.
Những trang web đã bật chế độ gỡ lỗi của tiện ích Hỗ trợ thẻ sẽ hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng biệt. Nhờ đó, bạn có thể kiểm tra những thẻ Google đã kích hoạt và thứ tự kích hoạt. Chế độ gỡ lỗi của tiện ích Hỗ trợ thẻ cho biết dữ liệu nào đang được chuyển vào lớp dữ liệu và những sự kiện nào đã kích hoạt các lượt trao đổi dữ liệu đó.
Thư viện mẫu cho cộng đồng Trình quản lý thẻ của Google giúp bạn tìm thấy các mẫu biến và thẻ do cộng đồng tạo, rồi thêm chúng vào vùng chứa của bạn.
Khi một khách hàng hoàn thành một hành động mà bạn đã xác định là có giá trị (chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký), thì những hành động này của khách hàng được gọi là lượt chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng tính năng đo lường lượt chuyển đổi để biết mức độ hiệu quả của các lượt tương tác với quảng cáo trong việc thúc đẩy hoạt động có giá trị của khách hàng. Tìm hiểu cách gắn thẻ trang web của bạn để đo lường lượt chuyển đổi một cách hiệu quả.