Wprowadzenie do tagowania urządzeń mobilnych

Zbieranie danych możesz skonfigurować w aplikacji mobilnej za pomocą Menedżera tagów Google. Menedżer tagów pozwala zmienić sposób konfigurowania aplikacji bez konieczności ponownego kompilowania i ponownego przesyłania kodu aplikacji do sklepów z aplikacjami. W większości przypadków nie musisz pisać ani jednego wiersza kodu, gdy używasz Menedżera tagów.

Zanim zaczniesz

Aby korzystać z Menedżera tagów w swojej aplikacji mobilnej, skonfiguruj pakiet SDK Google Analytics dla Firebase, który umożliwia przesyłanie danych aplikacji do Google Analytics. Możesz też wysyłać dane aplikacji do usług zintegrowanych z Google Analytics. Po zainstalowaniu pakietu SDK możesz za pomocą Menedżera tagów zmienić konfigurację zbierania danych.

Dalsze kroki