Globalny tag witryny (gtag.js) został przekształcony w tag Google. Więcej informacji
Za pomocą tagów Google możesz korzystać z usług reklamowych i pomiarowych, takich jak Google Analytics, konwersje Google Ads czy remarketing. Nasze rozwiązania obejmują tag Google (gtag.js) i Menedżera tagów Google.

Opcje

Wysyłaj dane o zdarzeniach do wszystkich usług pomiarowych Google za pomocą pojedynczej konfiguracji tagu. Tag Google (gtag.js) obsługuje Google Ads, Campaign Managera, Display & amp; Video 360, Search Ads 360 i Google Analytics w ramach jednej konfiguracji.
Zarządzanie tagami witryny organizacji bez edytowania kodu Menedżer tagów Google udostępnia rozwiązania umożliwiające instalowanie i konfigurowanie tagów Google oraz innych firm za pomocą zaawansowanego interfejsu internetowego. Menedżer tagów dodaje takie funkcje jak sprawdzanie błędów, opcje zabezpieczeń, obsługa wersji i narzędzia do współpracy w zespole.
Tagowanie po stronie serwera umożliwia użytkownikom Menedżera tagów przenoszenie instrumentacji tagu pomiarowego z witryny lub aplikacji do przetwarzania danych po stronie serwera przez Google Cloud. Tagowanie po stronie serwera ma wiele zalet w porównaniu z tagami po stronie klienta, takimi jak większa skuteczność i lepsze zabezpieczenia.
Witryny, w których przypadku włączysz w usłudze Tag Assistant tryb debugowania, będą wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki, co pozwoli Ci sprawdzić, jakie tagi Google były w nich wywoływane i w jakiej kolejności. Tryb debugowania w usłudze Tag Assistant pokazuje, jakie dane są przekazywane do warstwy danych i jakie zdarzenia wywołały tę wymianę informacji.
Dzięki Galerii szablonów społeczności Menedżera tagów Google możesz znaleźć szablony tagów i zmiennych utworzone przez społeczność oraz dodać je do kontenerów.
Gdy klient wykona działanie, które określisz jako wartościowe (np. zakup lub rejestrację), działania takie są nazywane konwersjami. Możesz mierzyć skuteczność konwersji, aby sprawdzać, jak skutecznie interakcje z reklamami prowadzą do wartościowej aktywności klientów. Dowiedz się, jak dodawać tagi do witryny, aby skutecznie mierzyć konwersje.