Przegląd

Możesz zacząć zbierać dane w usługach pomiarowych i reklamowych, np. w Google Analytics i pomiarach konwersji Google Ads, dodając do swojej witryny co najmniej 1 tag. Do dodawania tagów możesz używać tagu Google (gtag.js), który wymaga zmian w kodzie JavaScript, lub systemu zarządzania tagami, np. Menedżera tagów Google, który wymaga zmian w konfiguracji w systemie zarządzania tagami.

Jeśli chcesz wdrożyć tagi pomiarowe i reklamowe w aplikacji mobilnej, możesz użyć pakietu SDK Google Analytics dla Firebase. Po wdrożeniu pakietu SDK możesz też modyfikować i kierować dane za pomocą Menedżera tagów Google.

Co to jest „tag”?

Co to jest tag Google?

Co to jest Menedżer tagów Google?

W dokumentacji Google przykłady tagów Google składają się z kodu gtag.js, a przykłady z Menedżera tagów zawierają instrukcje konfigurowania tagów.

Przykład zastosowania

Przykład poniżej pokazuje różnicę między użyciem tagu Google a Menedżera tagów.

Ten tag Google wyświetla fragment kodu, który możesz dodać do każdej strony witryny. Identyfikator tagu we fragmencie kodu umożliwia pomiary w Google Analytics i Google Ads.

<script async
  src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID">
</script>

<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [] ;
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag( 'js', new Date () ) ;

  gtag( 'config', 'TAG_ID');
</script>

Aby używać Menedżera tagów do pomiarów w Google Analytics i Google Ads, musisz utworzyć tag dla Google Analytics i tag konwersji Google Ads, które następnie skonfigurujesz tak, aby uruchamiały się po kliknięciu tej samej reguły. Po opublikowaniu kontenera zmiany są od razu dostępne w Twojej witrynie. Więcej informacji znajdziesz w artykule o konwersjach Google Ads.

Tagi obsługiwane przez tag Google i Menedżera tagów

Tag Google (gtag.js) i Menedżer tagów umożliwiają korzystanie z tych tagów:

Typ tagu gtag.js Menedżer tagów
Google Analytics 4 Tak Tak
Google Analytics – Universal Analytics Tak Tak
Konwersje Google Ads Tak Tak
Google Ads – remarketing Tak Tak
Floodlight Tak Tak
Ankiety Google – zadowolenie z witryny Nie Tak
Tagi usług zewnętrznych Nie Tak

Oprócz wymienionych tu usług pomiarowych Google Menedżer tagów obsługuje szeroką gamę tagów innych firm. Galeria szablonów społeczności zawiera dodatkowe szablony tagów i zmiennych utrzymywane przez firmy zewnętrzne. Możesz też tworzyć i udostępniać własne tagi za pomocą szablonów niestandardowych.