Mierz liczbę konwersji

Konwersje to działania klientów, które są ważne dla Twojej firmy, takie jak zakupy lub rejestracje. Możesz korzystać z pomiaru konwersji, aby sprawdzać, na ile skutecznie interakcje z reklamami prowadzą do wartościowych działań klientów.

Pomiar konwersji w Google Ads

Dzięki pomiarowi konwersji zobaczysz, co dzieje się po interakcji klienta z reklamą – czy kupił on produkt, zaprenumerował newsletter, zadzwonił do Twojej firmy lub pobrał aplikację.

gtag.js

 1. Zanim skonfigurujesz w Google Ads pomiar konwersji, utwórz działanie powodujące konwersję.
 2. Na wyświetlonym ekranie w sekcji Tag Google wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji tagu. Więcej informacji o instalowaniu tagu Google
 3. (Opcjonalnie) Dostosuj tag Google do swoich potrzeb:

  • Jeśli nie chcesz, aby tag Google umieszczał użytkowników witryny na listach remarketingowych przy pierwszym wczytaniu strony, dodaj ten kod do polecenia 'config' w tagu Google:

   gtag('config', 'TAG_ID', {'send_page_view': false});
   
  • Jeśli nie chcesz zbierać danych remarketingowych, dodaj do tagu Google to polecenie gtag('set') nad poleceniem gtag('js'). Spowoduje to wyłączenie gromadzenia danych remarketingowych dla wszystkich skonfigurowanych kont Google Ads.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
   <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'TAG_ID');
   </script>
   
 4. W sekcji „Fragment kodu zdarzenia” wybierz, czy chcesz mierzyć konwersje po wczytaniu strony czy po kliknięciu.

  • Wczytanie strony: zliczasz konwersje, gdy klient otworzy stronę konwersji, np. stronę z potwierdzeniem zakupu lub rejestracji. To jest domyślna i najbardziej popularna opcja. Dowiedz się więcej o standardach Google w zakresie bezpieczeństwa.
  • Kliknięcie: zliczasz konwersję, gdy klient kliknie przycisk lub link (np. przycisk „Kup teraz”).
 5. Skopiuj fragment kodu zdarzenia, a potem wykonaj instrukcje dodawania go do witryny lub kliknij Pobierz fragment kodu, aby dodać go w późniejszym czasie.

  • Jeśli mierzysz konwersje po wczytaniu strony, dodaj do niej fragment kodu zdarzenia.
  • Jeśli mierzysz konwersje po kliknięciu, dodaj fragment kodu zdarzenia do strony zawierającej przycisk lub link, którego kliknięcia chcesz monitorować.

  Fragment kodu zdarzenia Google Ads używa właściwości gtag('event', 'conversion', ...) do oznaczania zdarzenia jako konwersji. Zdarzenia konwersji wysyłają obiekt z parametrami send_to, value i currency. Oto przykład:

  <script>
   gtag('event', 'conversion', {
    'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
    'value': 1.0,
    'currency': 'USD'
   });
  </script>
  
 6. Kliknij kolejno Dalej i Gotowe.

 7. Jeśli mierzysz kliknięcia w witrynie jako konwersje, wykonaj te instrukcje, aby dodać jeszcze jeden fragment kodu do przycisku lub linku, który chcesz zliczać. Niezbędny jest ten krok, aby pomiar konwersji działał.

Menedżer tagów

 1. W Menedżerze tagów utwórz tag Google Ads. Na ekranie głównym kliknij Nowy tag > Konfiguracja tagu > Śledzenie konwersji Google Ads.
 2. Zaloguj się na konto Google Ads, aby pobrać wartości, których użyjesz do skonfigurowania tagu:
  1. Na koncie Google Ads kliknij Narzędzia i ustawienia ().
  2. Kliknij Pomiar skuteczności: Konwersje, co spowoduje otwarcie tabeli Działania powodujące konwersje.
  3. W kolumnie Działanie powodujące konwersję wybierz nazwę konwersji, której chcesz użyć.
  4. Rozwiń kartę Konfiguracja tagu, by zobaczyć szczegóły.
  5. Kliknij Użyj Menedżera tagów Google.
  6. Skopiuj identyfikator tagu i etykietę konwersji.
  7. Dodaj w odpowiednich polach wartości identyfikatora tagu i etykiety konwersji. Opcjonalnie możesz dodać wartość konwersji, identyfikator zamówienia i kod waluty. Pamiętaj, by w razie potrzeby dla tych wartości pól używać zmiennych Menedżera tagów. Na przykład większość przypadków używa zmiennej dla identyfikatora zamówienia.
 3. W sekcji Reguły wybierz co najmniej 1 regułę, aby określić, kiedy tag ma się uruchamiać.
 4. Zapisz i opublikuj kontener.
 5. Upewnij się, że jest włączony tag łączący konwersje.
 6. Wyświetl podgląd zmian i publish tag, gdy będzie gotowy.

Pomiar konwersji za pomocą Google Analytics 4

Aby skonfigurować pomiar konwersji w usługach Google Analytics 4:

gtag.js

 1. Wyślij zdarzenie, które chcesz oznaczyć jako konwersję. (Uwaga: wiele typów zdarzeń jest zbieranych automatycznie).

  gtag('event', 'login', {
   'method': 'Google'
  });
  
 2. W Google Analytics oznacz zdarzenie jako konwersję.

Menedżer tagów

 1. Skonfiguruj tag zdarzenia GA4, aby wysyłać typ zdarzenia, które chcesz oznaczyć jako konwersję. (Uwaga: wiele typów zdarzeń jest zbieranych automatycznie).
 2. W Google Analytics oznacz zdarzenie jako konwersję.

Pomiar konwersji za pomocą Display & Video 360 i Campaign Managera 360

Konwersje w usługach Display & Video 360 i Campaign Manager 360 są mierzone za pomocą tagów Floodlight. Tag licznika Floodlight służy do zliczania, ile razy użytkownicy odwiedzili określoną stronę po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy, a tag sprzedaży Floodlight służy do pomiaru liczby i wartości zakupów. Aby skonfigurować pomiar konwersji za pomocą tagów Floodlight, wybierz jedną z opcji poniżej:

gtag.js

Tagi Floodlight można kopiować z usług Display & Video 360 i Campaign Managera 360. Każda instalacja obejmuje standardowy tag Google służący do skonfigurowania połączenia danych z Twoją usługą oraz tag zdarzenia, który zbiera potrzebne dane. Wykonaj te czynności:

 1. Zainstaluj tag Google. Zastąp w tym przykładzie DC-XXXXXX prawidłowym identyfikatorem konfiguracji lub skopiuj tag z usługi.

  <!-- Google tag (gtag.js) -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-XXXXXX"></script>
  <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
  
   gtag('config', 'DC-XXXXXX');
  </script>
  
 2. Wyślij za pomocą gtag('event', ...) zdarzenie, które chcesz oznaczyć jako konwersję.

  Należy go umieścić na stronach ze zdarzeniami, które chcesz oznaczyć jako konwersje. Umieść tag zdarzenia po fragmencie kodu globalnego, w sekcji <head>.

  Pola we fragmencie kodu zdarzenia różnią się w zależności od typu tagu, metody zliczania i innych danych, które są do niego przekazywane.

  Tag zdarzenia możesz skopiować z poziomu usługi. Oto przykład:

  <script>
   gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'u1': '[variable]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
   });
  </script>
  <noscript>
  <img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
  </noscript>
  

Menedżer tagów (licznik)

Tagi licznika Floodlight można dodać do kontenera na 2 sposoby:

 • Zaakceptować tag przekazany z interfejsu użytkownika Campaign Managera 360.
 • Użyj szablonu tagu licznika Floodlight.

Akceptowanie przekazanego tagu Floodlight

Tag licznika Floodlight można przekazać bezpośrednio do kontenera z interfejsu użytkownika Campaign Managera 360. Po przekazaniu tagu Floodlight do Menedżera tagów musisz zatwierdzić żądanie połączenia i przekazane tagi.

Aby zaakceptować przekazany tag Floodlight:

 1. Przejdź do sekcji Kolejka do zatwierdzenia > Tagi.
 2. Kliknij nazwę aktywności. Niektóre parametry (np. wartości "src= ", "type= " i "cat= ") będą wstępnie ustawione.
 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w tagu i kliknij Zatwierdź.
 4. Upewnij się, że jest włączony tag łączący konwersje.
 5. Zapisz i publish kontener.

Niestandardowe zmienne Floodlight to pary klucz-wartość, których możesz używać do śledzenia danych o użytkownikach. Dla niestandardowych zmiennych Floodlight są używane klucze u1=, u2= itd. W przypadku przekazanych tagów nazwy zmiennych Menedżera tagów będą wstępnie wpisane w polach zmiennych niestandardowych. Aby skonfigurować te zmienne do przekazywania odpowiednich danych, zmapuj je na zmienne Menedżera tagów.

Dowiedz się więcej o zatwierdzeniach technologii Floodlight.

Tworzenie nowego tagu licznika Floodlight

Aby ręcznie utworzyć nowy tag licznika Floodlight:

 1. W Menedżerze tagów kliknij Tagi > Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu i wybierz typ tagu Licznik Floodlight.
 3. Aby zebrać wartości wymagane do skonfigurowania tagu, otwórz inne okno przeglądarki i zaloguj się w usłudze Campaign Manager 360. Kliknij Reklamodawcy, a potem kliknij nazwę reklamodawcy. Wpisz te wartości w nowym tagu licznika Floodlight w Menedżerze tagów:
  • Identyfikator reklamodawcy: identyfikator reklamodawcy jest widoczny na stronie z informacjami o reklamodawcy poniżej jego nazwy. Ta wartość występuje też jako wartość src= w wygenerowanym tagu Floodlight.
  • Ciąg tagu grupy: w tabeli Aktywność znajdź aktywność, z którą chcesz pracować, i znajdź ciąg tagu grupy wymieniony w kolumnie po prawej stronie. Ta wartość występuje również jako wartość type= w wygenerowanym tagu Floodlight.
  • Ciąg tagu aktywności: w tabeli Aktywność znajdź aktywność, z którą chcesz pracować, i znajdź ciąg tagu aktywności wymieniony w kolumnie po prawej stronie. Ta wartość występuje również jako wartość cat= w wygenerowanym tagu Floodlight.
 4. Ustaw wybraną metodę zliczania:
  • Standardowa: zliczane są wszystkie konwersje.
  • Unikalna: zliczana jest pierwsza konwersja dla każdego unikalnego użytkownika w ciągu każdej doby (od północy do północy czasu wschodniego w USA).
  • Na sesję: zliczana jest jedna konwersja na użytkownika na sesję. Długość sesji jest ustawiana w witrynie, w której wdrażany jest tag Floodlight.
 5. W starszych implementacjach, które z nich korzystają, wpisz wartości zmiennych U i Tran.
 6. Wpisz dowolne wymagane Zmienne niestandardowe. Zmienne niestandardowe Floodlight to pary klucz-wartość, których możesz używać do zbierania dodatkowych danych o użytkownikach. Klucze mają format „u1=”, „u2=” itd. Kliknij + Zmienna niestandardowa, aby dodać nową parę klucz-wartość. Dla każdej zmiennej niestandardowej wybierz zmienną w Menedżerze tagów zawierającą wartość, którą chcesz przekazać do zmiennej niestandardowej Floodlight.
 7. Kliknij Reguły i wybierz regułę odpowiadającą stronie docelowej kampanii, na której tag ma się uruchamiać.
 8. Upewnij się, że jest włączony tag łączący konwersje.
 9. Zapisz i publish kontener.

Menedżer tagów (sprzedaż)

Tagi sprzedaży Floodlight można dodać do kontenera na 2 sposoby:

 • Zaakceptować tag przekazany z interfejsu użytkownika Campaign Managera 360.
 • Użyj szablonu tagu sprzedaży Floodlight.

Akceptowanie tagu Floodlight przekazanego z Campaign Managera 360

Tagi Floodlight przekazane z Campaign Managera 360 można dodawać bezpośrednio do kontenera Menedżera tagów. Aby na to zezwolić, zatwierdź prośbę o połączenie i przekaż tagi:

 1. Kliknij Administracja > Kolejka do zatwierdzenia > Tagi.
 2. Kliknij nazwę aktywności. Niektóre parametry (np. wartości src=, type= i cat=) będą wstępnie zdefiniowane.
 3. Wartość parametru Przychody jest wstępnie wypełniona zmienną Menedżera tagów cost. Utwórz i skonfiguruj zmienną cost, która pobiera kwotę przychodów. Jeśli masz już zmienną, która przechwytuje przychody z transakcji, zmień cost na nazwę tej zmiennej.
 4. Wartość parametru Identyfikator zamówienia jest wstępnie wypełniona zmienną Menedżera tagów &lbrace;&lbrace;ord&rbrace;&rbrace;. Utwórz i skonfiguruj zmienną &lbrace;&lbrace;ord&rbrace;&rbrace;, która pobiera identyfikator zamówienia. Jeśli jako metodę zliczania wybierzesz Sprzedany przedmiot, skonfiguruj tę zmienną tak, aby zawierała liczbę sprzedanych egzemplarzy. Jeśli masz już zmienną przechwytującą identyfikator zamówienia, zmień &lbrace;&lbrace;ord&rbrace;&rbrace; na nazwę tej zmiennej.
 5. Niestandardowe zmienne Floodlight to pary klucz-wartość, których można używać do zbierania danych o korzystaniu. W przypadku niestandardowych zmiennych Floodlight używa się kluczy _u1=, _u2= itd. W przypadku przekazanych tagów nazwy zmiennych będą wypełniane w polach zmiennych niestandardowych. Zmapuj te niestandardowe zmienne Floodlight na zmienne Menedżera tagów, by można było przesyłać ich wartości do tagu Floodlight.
 6. Wprowadź odpowiednie zmiany w tagu Floodlight, a następnie kliknij Zatwierdź.
 7. Upewnij się, że jest włączony tag łączący konwersje.
 8. Zapisz i publish kontener.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Użyj szablonu tagu sprzedaży Floodlight

Aby ręcznie skonfigurować nowy tag sprzedaży Floodlight:

 1. Kliknij Tagi > Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu > Sprzedaż Floodlight.
 3. Aby zebrać wartości wymagane do skonfigurowania tagu, otwórz nowe okno przeglądarki i zaloguj się w usłudze Campaign Manager 360. Kliknij kolejno Reklamodawcy i nazwę reklamodawcy. Wpisz te wartości w nowym tagu sprzedaży Floodlight w Menedżerze tagów:
  • Identyfikator reklamodawcy: identyfikator reklamodawcy jest widoczny na stronie z informacjami o reklamodawcy poniżej jego nazwy. Ta wartość występuje też jako wartość src= w wygenerowanym tagu Floodlight.
  • Ciąg tagu grupy: w tabeli Aktywność znajdź aktywność, z którą chcesz pracować, i znajdź ciąg tagu grupy wymieniony w kolumnie po prawej stronie. Ta wartość występuje również jako wartość type= w wygenerowanym tagu Floodlight.
  • Ciąg tagu aktywności: w tabeli Aktywność znajdź aktywność, z którą chcesz pracować, i znajdź ciąg tagu aktywności wymieniony w kolumnie po prawej stronie. Ta wartość występuje również jako wartość cat= w wygenerowanym tagu Floodlight.
 4. Dla parametru Przychody wybierz zmienną zawierającą kwotę przychodów. Dla parametru Identyfikator zamówienia wybierz zmienną, która zawiera identyfikator zamówienia. Jeśli w opcji Metoda zliczania wybierzesz Sprzedane towary, wybierz zmienną, która zawiera liczbę sprzedanych egzemplarzy. Utwórz te zmienne w Menedżerze tagów, jeśli jeszcze nie istnieją.
 5. Niestandardowe zmienne Floodlight to pary klucz-wartość, których można używać do zbierania danych o aktywności użytkownika. W przypadku niestandardowych zmiennych Floodlight używane są klucze _u1=, _u2= itd. Dla każdej zmiennej niestandardowej wybierz w Menedżerze tagów zmienną zawierającą wartość, którą chcesz przekazać do niestandardowej zmiennej Floodlight.
 6. Wybierz regułę odpowiadającą zdarzeniu zakupu lub utwórz ją, jeśli jeszcze nie istnieje. Istnieje kilka sposobów utworzenia reguł, które zależą od witryny, Twoich celów i implementacji Menedżera tagów. Na przykład: reguły wyświetlania strony są często używane do uruchamiania tagów na stronach potwierdzenia zakupu. Jako filtr reguły dodaj adres URL strony potwierdzenia zakupu. Możesz też użyć warstwy danych, aby przekazać zdarzenie niestandardowe (dataLayer.push({ 'event': 'purchase' });) i skonfigurować regułę jako regułę zdarzenia niestandardowego z warunkem zdarzenia ustawionym na „purchase”.
 7. Po wpisaniu informacji o tagach kliknij Zapisz.
 8. Upewnij się, że jest włączony tag łączący konwersje.
 9. Zapisz i publish kontener.

Dowiedz się więcej o narzędziu do obsługi tagów Google w usługach Display & Video 360 i Campaign Manager 360.