Zdarzenia

Tagi umożliwiają skonfigurowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych w taki sposób, aby wysyłały dane w razie wystąpienia pewnych zdarzeń. Dane te mogą zawierać informacje o typie zdarzenia oraz parametry opisujące informacje o nim.

Co to jest wydarzenie?

Zdarzenie ma miejsce, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z komponentem Twojej witryny. Te zdarzenia to między innymi:

 • Wczytuje się strona internetowa
 • Kliknięcia linku
 • Przesłane formularze
 • Odtworzenia filmów
 • Zakupy
 • Subskrypcje
 • Instalacje aplikacji

Co to jest parametr?

Parametry to dane powiązane ze zdarzeniem. Przykładowe parametry:

 • Wartość produktu
 • kody kuponów.
 • Metoda logowania
 • Identyfikator transakcji
 • Waluta

Zdarzenia i parametry mogą Ci dużo powiedzieć o preferencjach klientów. Pomagają też uzyskać odpowiedzi na takie pytania, jak: które strony produktów są najczęściej wyświetlane? Które przyciski są klikane częściej? Które kampanie prowadzą do zakupów lub subskrypcji?

Polecenie event

Polecenie event (używane z tagiem Google) wysyła dane o zdarzeniach do usług reklamowych i pomiarowych Google. Prototyp polecenia event jest taki:

gtag('event', '<type>', {<parameters>});

<type> to typ zdarzenia, np. nazwa zdarzenia Google Analytics 4. <parameters> to obiekt par nazwa/wartość, który zawiera dane opisujące zdarzenie.

Zdarzenia w Menedżerze tagów

Zdarzenia w Menedżerze tagów są konfigurowane na podstawie używanego typu tagu. Przykład:

 • Konwersje w Google Ads są wysyłane za pomocą tagu śledzenia konwersji Google Ads.
 • Zdarzenia w Google Analytics 4 konfiguruje się za pomocą tagu Google Analytics: zdarzenie GA4.
 • Zdarzenia dla tagów Universal Analytics konfiguruje się w tagu Google Analytics: Universal Analytics za pomocą ustawienia Typ śledzenia.
 • Zdarzenia Floodlight konfiguruje się za pomocą tagów licznika Floodlight lub sprzedaży Floodlight.

Menedżer tagów korzysta z reguł, które określają, które zdarzenia mają być śledzone i odsłuchywane na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej w celu ich wystąpienia. Po wystąpieniu zdarzenia tag uruchamia się i wysyła dane do określonej usługi.

Konwersje Google Ads służą do pomiaru aktywności po interakcji użytkownika z reklamą. Konwersje te mogą oznaczać zdarzenia, które prowadzą np. do nowych subskrypcji, zakupów czy pobrań aplikacji. Zanim zaczniesz używać tego tagu, dowiedz się więcej o jego działaniu w Centrum pomocy Google Ads.

Aby skonfigurować tagi konwersji Google Ads, musisz wpisać wymagany identyfikator i etykietę konwersji Google Ads, opcjonalną wartość konwersji, kod waluty lub identyfikator transakcji.

gtag.js

W przypadku implementacji tagu Google zdarzenia są wysyłane za pomocą parametru gtag('event', 'conversion'...). Na przykład:

 gtag('event', 'conversion', {
  'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD',
  'transaction_id': '12345',
 });

Menedżer tagów

 1. W Menedżerze tagów utwórz nowy tag Google Ads. Na ekranie głównym wybierz Nowy tag > Konfiguracja tagu > Śledzenie konwersji Google Ads.
 2. Zaloguj się na konto Google Ads, aby przygotować wartości potrzebne do skonfigurowania tagu:
  • Na koncie Google Ads kliknij menu Narzędzia i ustawienia (ikona narzędzi i ustawień).
  • Kliknij Pomiar skuteczności: Konwersje, co spowoduje otwarcie tabeli Działania powodujące konwersje.
  • W kolumnie Działanie powodujące konwersję wybierz nazwę konwersji, której chcesz użyć.
  • Rozwiń kartę Konfiguracja tagu, aby zobaczyć szczegóły tagu.
  • Kliknij Użyj Menedżera tagów Google.
  • Skopiuj zawartość pól Identyfikator konwersjiEtykieta konwersji.
 3. W Menedżerze tagów wstaw w odpowiednich polach wartości Identyfikator konwersji i Etykieta konwersji uzyskane w kroku 2. Możesz też dodać wartość konwersji, identyfikator transakcji oraz kod waluty. Pamiętaj, by w razie potrzeby dla tych wartości pól stosować zmienne Menedżera tagów (Na przykład w większości przypadków używa się zmiennej dla identyfikatora transakcji).

 4. W sekcji Reguły wybierz co najmniej 1 regułę, aby określić, kiedy tag ma się uruchamiać.

 5. Kliknij Zapisz, aby zakończyć konfigurację tagu.

 6. Wyświetl podgląd zmian i publish tag, gdy będzie gotowy.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu konwersji Google Ads.

Zdarzenia Google Analytics 4

W usługach Google Analytics 4 każde wymierne działanie użytkownika jest uważane za zdarzenie. Zdarzeniami mogą być wczytanie strony, kliknięcie linku, wypełnienie formularza, dodanie produktu do koszyka, płatność, przewinięcie strony, wyświetlenie filmu, zainstalowanie aplikacji itd. Zdarzenia Google Analytics 4 obsługują parametry niestandardowe i właściwości użytkownika, dzięki czemu usługa Google Analytics 4 jest bardzo elastyczna w zakresie pomiaru aktywności.

Platforma tagów Google wyróżnia 4 główne typy zdarzeń. Mogą one być różne w zależności od usługi, ale ogólnie można je sklasyfikować w ten sposób:

 • Zdarzenia zbierane automatycznie to zdarzenia, które są wysyłane z tagu gtag.js lub tagów Menedżera tagów i nie musisz korzystać z dodatkowych narzędzi. Typowe przykłady zdarzeń zbieranych automatycznie to ad_click, page_view i video_progress. Więcej informacji

 • Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym to zdarzenia wysyłane z tagu gtag.js lub tagów Menedżera tagów, gdy włączysz te zdarzenia w Google Analytics. Typowe przykłady zdarzeń objętych pomiarem zaawansowanym to scroll, click i file_download. Więcej informacji

 • Zalecane zdarzenia są przeznaczone do typowych scenariuszy pomiarowych, które wymagają dodatkowego kontekstu w celu zapewnienia miarodajności. Typowe przykłady zalecanych zdarzeń to login, purchase i search. Wymagają one dodatkowego kontekstu, więc nie są wysyłane automatycznie. Więcej informacji

 • Zdarzenia niestandardowe to zdarzenia zdefiniowane przez Ciebie. Nie są one już zbierane automatycznie ani zalecane. W praktyce staraj się używać zdarzeń zbieranych automatycznie lub zalecanych, gdy tylko jest to możliwe, i używaj zdarzeń niestandardowych tylko wtedy, gdy poprzednie typy nie spełniają Twoich wymagań. Więcej informacji

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować zdarzenie pod kątem tagu gtag.js lub Menedżera tagów Google, przeczytaj artykuł Konfigurowanie zdarzeń.

Zdarzenia Universal Analytics

Zdarzenia Universal Analytics są oparte na starszym modelu zdarzenia, kategorii, etykiety lub wartości.

gtag.js

Użyj polecenia gtag('event') o tej składni:

gtag('event', <action>, {
 'event_category': <category>,
 'event_label': <label>,
 'value': <value>
});

Poniżej wysyła zdarzenie z działaniem 'Downloads', kategorią 'MP3' i etykietą „Debussy – Clair de lune”:

gtag('event', 'Downloads', {
 'event_category' : 'MP3',
 'event_label' : 'Debussy - Clair de lune'
});

Jeśli pominiesz <category> lub <label>, zostaną ustawione wartości domyślne (not set).

Menedżer tagów

Aby wysyłać w Menedżerze tagów Google zdarzenie Universal Analytics, potrzebujesz 2 komponentów:

 1. Google Analytics: tag Universal Analytics
 2. regułę, która spowoduje uruchomienie tagu.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji tagu Universal Analytics w Centrum pomocy.

Informacje o zdarzeniu Universal Analytics mają taką strukturę:

Nazwa Typ Wartość domyślna Opis
<action> string, Wartość, która będzie widoczna w raportach Google Analytics o zdarzeniach jako akcja zdarzenia.
<category> string, „(nie ustawiono)” Kategoria wydarzenia.
<etykieta> string, „(nie ustawiono)” Etykieta zdarzenia.
<value> Liczba Nieujemna liczba całkowita, która zostanie wyświetlona jako wartość otworu wentylacyjnego.

Więcej informacji o interpretowaniu przez Google Analytics struktury zdarzeń znajdziesz w artykule Struktura parametrów zdarzeń Google Analytics.

Aktywności Floodlight

„Aktywności Floodlight” to kluczowe zdarzenia odpowiadające konkretnym zdarzeniom, które chcesz mierzyć, takim jak zrealizowanie zakupu lub wizyta na stronie internetowej. Gdy użytkownik wykona działanie po obejrzeniu jednej z Twoich reklam, mamy do czynienia z kluczowym zdarzeniem. Więcej informacji

gtag.js

Aktywności Floodlight są wysyłane z tagu Google przez gtag('event','conversion'). Aby zapewnić optymalną wydajność, kod należy umieścić po zdefiniowaniu funkcji gtag(), a najlepiej w sekcji <head>.

Pola danych są wysyłane jako ciąg parametrów w usłudze send_to. Pola różnią się w zależności od typu tagu, metody zliczania i innych danych przesyłanych do tagu.

Oto przykład aktywności związanej z konwersjami Floodlight:

 gtag('event', 'conversion', {
  'allow_custom_scripts': true,
  'u1': '[variable]', // custom Floodlight variable
  'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
 });

Więcej informacji o używaniu tagu Google z aktywnościami Floodlight

Menedżer tagów

Za pomocą Menedżera tagów Google możesz konfigurować aktywności Floodlight. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Centrum pomocy.