Zaawansowana konfiguracja Menedżera tagów iOS

Aby zwiększyć funkcjonalność Menedżera tagów Google, możesz dodać zmienne wywołania funkcji i tagi wywołań funkcji. Zmienne wywołania funkcji umożliwiają przechwytywanie wartości zwracanych przez wywołania wstępnie zarejestrowanych funkcji. Tagi wywołania funkcji umożliwiają uruchamianie zarejestrowanych wcześniej funkcji (np. wywoływanie działań dla dodatkowych narzędzi pomiarowych i remarketingowych, które nie są obecnie obsługiwane przez szablony tagów w Menedżerze tagów Google).

Aby utworzyć niestandardowy tag, utwórz klasę, która implementuje protokół TAGCustomFunction:

@implementation MYCustomTag<TAGCustomFunction>

- (NSObject*)executeWithParameters:(NSDictionary*)parameters {
  // Add custom tag implementation here.
}

@end

Aby utworzyć niestandardową zmienną, utwórz klasę implementującą protokół TAGCustomFunction:

@implementation MYCustomVariable<TAGCustomFunction>

- (NSObject*)executeWithParameters:(NSDictionary*)parameters {
  // Return the value of the custom variable.
  return @42;
}

@end

Po skonfigurowaniu zajęć przy użyciu TAGCustomFunction skorzystaj z interfejsu internetowego Menedżera tagów, aby skonfigurować tagi lub zmienne z utworzoną przez Ciebie nazwą klasy.