REST Resource: presentations

Zasób: prezentacja

Prezentacja w Prezentacjach Google.

Zapis JSON
{
 "presentationId": string,
 "pageSize": {
  object (Size)
 },
 "slides": [
  {
   object (Page)
  }
 ],
 "title": string,
 "masters": [
  {
   object (Page)
  }
 ],
 "layouts": [
  {
   object (Page)
  }
 ],
 "locale": string,
 "revisionId": string,
 "notesMaster": {
  object (Page)
 }
}
Pola
presentationId

string

Identyfikator prezentacji.

pageSize

object (Size)

Rozmiar stron w prezentacji.

slides[]

object (Page)

Slajdy w prezentacji. Slajd dziedziczy właściwości z układu slajdu.

title

string

Tytuł prezentacji.

masters[]

object (Page)

wzorce slajdów w prezentacji, Wzorzec slajdu zawiera wszystkie wspólne elementy strony i wspólne właściwości zestawu układów. Służą one trzem celom:

 • Kształty zastępcze w elemencie głównym zawierają domyślne style tekstu i właściwości kształtów wszystkich kształtów zastępczych na stronach, które korzystają z tego wzorca.
 • Właściwości strony głównej określają wspólne właściwości strony dziedziczone przez jej układy.
 • Wszelkie inne kształty na slajdzie głównym pojawiają się na wszystkich slajdach korzystających z tego wzorca, niezależnie od ich układu.
layouts[]

object (Page)

Układy w prezentacji. Układ to szablon określający sposób rozmieszczenia i stylu treści na slajdach dziedziczących układ.

locale

string

Język prezentacji jako tag języka IETF BCP 47.

revisionId

string

Tylko dane wyjściowe. Identyfikator wersji prezentacji. Może być używany w żądaniach aktualizacji do potwierdzenia, że wersja prezentacji nie zmieniła się od ostatniej operacji odczytu. Pole wypełnione tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia do edycji prezentacji.

Identyfikator wersji nie jest liczbą sekwencyjną, ale niejednoznacznym ciągiem. Format identyfikatora wersji może się z czasem zmieniać, dlatego należy traktować go jako nieprzejrzysty. Zwrócony identyfikator wersji jest ważny tylko przez 24 godziny od zwrócenia i nie można go udostępniać innym użytkownikom. Jeśli identyfikator wersji nie uległ zmianie między wywołaniami, prezentacja się nie zmieniła. Natomiast zmiana identyfikatora (dla tej samej prezentacji i użytkownika) zwykle oznacza, że prezentacja została zaktualizowana. Zmiana identyfikatora może jednak być spowodowana czynnikami wewnętrznymi, takimi jak zmiana formatu identyfikatora.

notesMaster

object (Page)

Mistrz notatek w prezentacji. Służy to 3 celom:

 • Kształty zastępcze w elemencie głównym notatek zawierają domyślne style tekstu i właściwości kształtów wszystkich kształtów zastępczych w dokumencie notes pages. Kształt zastępczy SLIDE_IMAGE zawiera miniaturę slajdu, a kształt zastępczy BODY zawiera notatki.
 • Właściwości strony głównej notatek definiują wspólne właściwości strony dziedziczone przez wszystkie notes pages.
 • Pozostałe kształty wzorca notatek pojawiają się we wszystkich elementach (notes pages).

Wzorzec notatek jest tylko do odczytu.

Metody

batchUpdate

Stosuje co najmniej jedną aktualizację prezentacji.

create

Tworzy pustą prezentację, korzystając z tytułu podanego w żądaniu.

get

Pobiera najnowszą wersję określonej prezentacji.