Method: presentations.get

Pobiera najnowszą wersję określonej prezentacji.

Żądanie HTTP

GET https://slides.googleapis.com/v1/presentations/{presentationId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
presentationId

string

Identyfikator prezentacji do pobrania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Presentation.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.