Informacje o wydarzeniu Unconference Centrum wyszukiwarki

Logo Unconference Centrum wyszukiwarki

Unconference Centrum wyszukiwarki to seria wydarzeń, podczas których możesz poznać społeczność, wymienić się pomysłami i miło spędzić czas. Obejmuje wydarzenie globalne, do którego może dołączyć każdy, a także wydarzenia dla konkretnych regionów lub języków.

Co to jest niekonferencja?

Unconference różni się od większości innych wydarzeń. Chodzi w nim o Was, a nie o nas. To nie tylko wydarzenie dla Was – to Wasze wydarzenie. Nie ma prelegentów ani prezentacji. Słowo „Unconference” (niekonferencja) oznacza, że to Wy zgłaszacie tematy i wybieracie sesje, w których chcecie aktywnie uczestniczyć. Będziecie je kształtować, biorąc udział w burzach mózgów, dyskusjach, sesjach opinii lub innych podobnych formatach, które wymagają od uczestników zaangażowania.

Ta seria wydarzeń rozpoczęła się w 2019 roku. Zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy bardziej interaktywnego środowiska, w którym ludzie mogą dzielić się informacjami, przeprowadzać burze mózgów i kontaktować się z innymi. W porównaniu z typową konferencją, w trakcie której słuchacze zdobywają wiedzę podczas prezentacji, niekonferencja łączy wszystkich uczestników, aby mogli porozmawiać na jakiś temat. Uczestnicy byli zachwyceni przebiegiem wydarzenia, czuli, że zostali wysłuchani, a ich głos miał znaczenie, i uznali, że dyskusje były przydatne. Organizowaliśmy więc dalsze wydarzenia w tym stylu w kolejnych regionach i strefach czasowych. W 2022 roku rozszerzyliśmy zasięg wydarzenia na języki inne niż angielski. Obecnie jest to seria wydarzeń jedynie wirtualnych.

4

wydarzenia

Ponad 400

uczestników

Ponad 70

moderatorów

3

języki

A liczby te stale rosną!

Jak działa to wydarzenie?

To wydarzenie jest zbiorem dyskusji grupowych, które mogą mieć wiele form. Dotychczas były to między innymi burze mózgów, zbieranie opinii, studia przypadków i dzielenie się doświadczeniami. W każdej z takich dyskusji uczestniczą moderatorzy (jeden lub dwóch – możesz spróbować tu swoich sił), którzy rozpoczynają rozmowę, dbają o jej dynamikę i pilnują, aby każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć.

Aby zapewnić odpowiedni przebieg dyskusji i ich otwartą formę, liczba uczestników jest ograniczona, a sesje nie są nagrywane.

Moderatorami mogą być pracownicy Google, Eksperci Produktowi z danej społeczności lub inni jej członkowie. Tak, Ty też.

Jak znaleźć kolejne wydarzenie?

Aby znaleźć informacje o nadchodzących wydarzeniach, sprawdź nasz kalendarz wydarzeń lub obserwuj nas na Twitterze @googlesearchc.

Udział w wydarzeniu

Moderowanie sesji

Po opublikowaniu informacji o wydarzeniu najpierw rozpoczniemy rejestrację dla moderatorów. Aby zgłosić się jako moderator, musisz zaproponować co najmniej 1 temat sesji. Następnie wybierzemy temat i przeprowadzimy głosowanie. Termin przesłania tematów upływa zwykle przed rozpoczęciem rejestracji uczestników.

Aktywny uczestnik

Po rozpoczęciu rejestracji dla uczestników możesz zgłosić chęć udziału w wydarzeniu i oddać głos na interesujący Cię temat lub sesję. Przeanalizujemy wszystkie zgłoszenia i postaramy się wybrać grupę uczestników, którzy różnią się pod względem położenia geograficznego, zawodu, doświadczenia i wielu innych wskaźników demograficznych. Dzięki temu dyskusje będą odkrywcze i interesujące.

To wydarzenie jest bezpłatne zarówno dla moderatorów, jak i uczestników.

Wymagania dotyczące udziału w wydarzeniu

Aby wszystko przebiegło sprawnie, oczekujemy, że moderatorzy i uczestnicy będą aktywni podczas sesji i będą przestrzegać wytycznych dla społeczności.

Aby móc dołączać do sesji i wspólnych dyskusji podczas wydarzeń wirtualnych, moderatorzy i uczestnicy muszą mieć co najmniej mikrofon (i opcjonalnie kamerę). Sesje będą odbywać się w języku angielskim lub innym (określonym dla każdego wydarzenia), dlatego wymagana jest dość dobra znajomość danego języka.

Najnowsze informacje o wydarzeniu Unconference Centrum wyszukiwarki