תחילת העבודה עם Search Ads 360 API

יש כמה דרכים להתחיל להשתמש ב-Search Ads 360 API.

החוויה של דקה אחת: APIs Explorer

כדי להתנסות ולראות מה ה-API יכול לעשות, בלי לכתוב קוד, אפשר להיכנס ל-APIs Explorer. סיפוק מיידי!

החוויה של שעה אחת: האפליקציה הראשונה שלך

כדי להתחיל, פועלים לפי ההוראות בקטע האפליקציה הראשונה שלך.

מדריכים

אם כבר הבנת את היסודות ויש דברים ספציפיים שברצונך לעשות, ניתן לעיין במדריכים המפורטים בחלונית הניווט שמימין.

מקורות מידע

כדי לחפש שיטה או סוג של משאב מסוימים, יש לעיין בחומר העזר.