Google APIs Explorer

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

Google APIs Explorer הוא כלי הזמין ברוב דפי התיעוד לתיעוד API ל-REST , המאפשר לנסות שיטות של Google API מבלי לכתוב קוד. ה-APIs Explorer פועל על נתונים אמיתיים, לכן יש להפעיל שיקול דעת כשמנסים שיטות ליצירת נתונים, לשינוי או למחיקה של נתונים. לפרטים נוספים, אפשר לקרוא את מסמכי התיעוד של APIs Explorer.

איך מתחילים לחקור

  1. יש ללחוץ על שם ה-API שרוצים לבדוק ברשימה שלמטה. פתיחת התיעוד של ה-API.
  2. במסמכים שבצד ימין, לוחצים על השיטה שרוצים לנסות.
  3. בצד שמאל, יש להזין את פרטי הבקשה בחלונית עם התווית 'ניסיון בשיטה זו'. אפשר גם ללחוץ על 'מסך מלא ' כדי להציג אפשרויות נוספות.
  4. לוחצים על ביצוע כדי לשלוח את הבקשה ל-API ולהציג את התגובה ל-API.

המדריך של Google APIs Explorer