Thiết lập hình ảnh thiết bị hoặc trình mô phỏng

Để kiểm thử toàn diện với phiên bản Beta của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, bạn cần tương tác với thiết bị chạy Android 13. Bạn có thể yêu cầu thêm thiết bị chạy Android 13 của mình vào danh sách cho phép Beta hoặc sử dụng hình ảnh trình mô phỏng đã được phê duyệt ở giai đoạn Beta trong Tiện ích SDK AdServices. (Không bắt buộc đối với các phiên bản của Bản dùng thử cho nhà phát triển.)

Thiết lập thiết bị chạy Android 13

Chương trình Beta của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android ra mắt vào đầu năm 2023 và mới chỉ hỗ trợ một số ít thiết bị chạy Android 13. Trong các giai đoạn phát hành ban đầu, bạn có thể thiết lập thiết bị của mình để kiểm thử sớm nếu tham gia chương trình người kiểm thử sớm. Việc này cho phép bạn kiểm thử các API Hộp cát về quyền riêng tư trên một số thiết bị và ứng dụng chạy Android 13 giới hạn của riêng bạn.

Cách đảm bảo thiết bị của bạn đang chạy phiên bản mô-đun mới nhất:

 1. Đăng nhập vào thiết bị chạy Android 13 bằng một Tài khoản Google.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt > Bảo mật và quyền riêng tư > Bản cập nhật > Bản cập nhật hệ thống Google Play để đảm bảo thiết bị của bạn đang dùng phiên bản mới nhất. Chọn Cập nhật nếu cần.
 3. Khi quá trình cập nhật hệ thống Google Play hoàn tất, hãy khởi động lại thiết bị.
 4. Kiểm tra xem Tiện ích SDK có sẵn trên thiết bị hay không.

Thiết lập thiết bị chạy Android 13 bằng hình ảnh Bản dùng thử cho nhà phát triển

Các công nghệ quảng cáo kiểm thử các tính năng mới nổi có thể cần cài đặt hình ảnh Bản dùng thử cho nhà phát triển. Các tính năng và API có thể thay đổi.

 1. Tải hình ảnh thiết bị ưu tiên xuống từ danh sách thiết bị chạy Android 13 sau:

  Thiết bị Đường liên kết tải xuống và Giá trị tổng kiểm SHA-256
  Pixel 7
  3be2ca79f36839ca1facc98c9cc9ea200fd938dafd44f001ae24a029471a7e2f
  Pixel 7 Pro
  165314bf06543d705f3a24624ec610ed359d3443464ce21d6cdf4d8328d45707
  Pixel 7a
  e0aff67beebb97e44f18d5513058249961dde0beabbfb048197ef2e4b42b7d6a
  Pixel 6
  cd9d22a9b6d786cdcdcbc99da68ccb1c3447797afa43195081d179f9d7f53c3d
  Pixel 6 Pro
  ce8d295eb5a1618254606c2d3ffb0c7b9f4d4f90d71df9577ba7bc2e22aad808
  Pixel 6a
  2c1731f7f55f2c130274404e7d109f6e554700612938137640db563f9399732a
  Pixel 5
  a9b536a1a418916cf413d4b69d5cc1696a3aaa367f1f5401952ed91872b1d8f1
  Pixel 5a
  4a1af1af8019cec11784e88994887f2ffd45505ee0e768ccc9e70e09920feadf
 2. Sao lưu dữ liệu của thiết bị Android Pixel.

 3. Cài đặt ROM hình ảnh thiết bị vào thiết bị chạy Android 13.

Cài đặt ROM thiết bị bằng Android Flash Tool

Android Flash Tool cho phép bạn cài đặt ROM hình ảnh hệ thống của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android một cách an toàn vào thiết bị Pixel được hỗ trợ. Android Flash Tool hoạt động được với mọi trình duyệt Web hỗ trợ WebUSB, chẳng hạn như Chrome hoặc Edge 79 trở lên.

Android Flash Tool sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện việc cài đặt ROM cho thiết bị. Không cần cài đặt các công cụ nhưng bạn cần mở khoá thiết bị và bật tuỳ chọn Gỡ lỗi qua USB trong phần Tuỳ chọn cho nhà phát triển. Để được hướng dẫn đầy đủ, hãy xem tài liệu về Android Flash Tool.

Kết nối thiết bị của bạn qua USB rồi chuyển đến Android Flash Tool và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Để được hướng dẫn đầy đủ, hãy xem tài liệu về Android Flash Tool.

Thiết lập hình ảnh trình mô phỏng thiết bị Android

Để thiết lập hình ảnh trình mô phỏng Bản dùng thử cho nhà phát triển nhằm chạy Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy làm như sau:

 1. Cài đặt bản dựng mới nhất của Canary hoặc Bản dựng ổn định của Android Studio.
 2. Trong Android Studio, hãy chuyển đến phần Cài đặt > Ngôn ngữ và khung > SDK Android.
 3. Trong thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK), hãy chọn phiên bản mới nhất của Trình mô phỏng Android rồi nhấp vào OK. Thao tác này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất nếu bạn chưa cài đặt phiên bản mới nhất.
 4. Chuyển đến phần Tools > Device Manager (Công cụ > Trình quản lý thiết bị), làm theo hướng dẫn trên trang xuất hiện rồi chọn Create device (Tạo thiết bị).
 5. Nếu bạn chưa cài đặt hình ảnh hệ thống của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android khớp với định nghĩa thiết bị, hãy nhấp vào Download (Tải xuống) bên cạnh Release Name (Tên bản phát hành) "UpsideDownCakePrivacySandbox" để nhận bản phát hành này.
 6. Quay lại danh sách thiết bị ảo trong Trình quản lý thiết bị rồi chọn thao tác Launch this AVD (Chạy AVD này) cho Hộp cát về quyền riêng tư của bạn trên Thiết bị Android ảo để khởi động.
 7. Sau khi thiết bị khởi động, hãy tiến hành định cấu hình thiết bị để sử dụng Hộp cát về quyền riêng tư.