Bảo vệ IP

Trạng thái triển khai

Tài liệu này trình bày một đề xuất mới giúp ngăn chặn hoạt động theo dõi bí mật: Bảo vệ IP.

  • Đề xuất Bảo vệ IP đã bước vào cuộc thảo luận công khai.
  • Đề xuất này chưa được triển khai trong bất kỳ trình duyệt nào.
  • Tiến trình của Hộp cát về quyền riêng tư cung cấp thời gian triển khai cho các đề xuất khác trong Hộp cát về quyền riêng tư. Hoạt động Bảo vệ IP vẫn đang ở giai đoạn đầu và sẽ có tiến trình lâu hơn trên trang web này khi có.

Tại sao chúng tôi cần đề xuất này?

Địa chỉ IP được tạo để cung cấp giá trị nhận dạng duy nhất cho một ứng dụng, nhờ đó, lưu lượng truy cập có thể được định tuyến qua Internet. Địa chỉ IP có thể ổn định theo thời gian, điều này có thể dẫn đến việc nhận dạng người dùng giữa các bên thứ nhất.

Bảo vệ IP là một đề xuất nhằm tránh chia sẻ địa chỉ IP thực của người dùng với bên thứ ba. Đề xuất này đề xuất sử dụng proxy về quyền riêng tư (trước đây gọi là NAT phạm vi gần) cho kết nối. Địa chỉ IP là giá trị nhận dạng trên nhiều trang web hiệu quả vì đây là giá trị duy nhất, tương đối ổn định, chi phí thu thập thấp và trình duyệt không thể phát hiện hoạt động thu thập địa chỉ IP. Do đó, việc giới hạn quyền truy cập vào địa chỉ IP là điều quan trọng để ngăn các phương thức theo dõi trên nhiều trang web ngoài cookie của bên thứ ba.

Tính năng bảo vệ IP sẽ hoạt động như thế nào?

Tính năng Bảo vệ IP đề xuất ẩn danh địa chỉ IP của người dùng, nhằm bảo vệ địa chỉ IP đó không bị các bên thứ ba (được xác định là có khả năng dùng địa chỉ IP) sử dụng để theo dõi trên toàn trang web.

Tính năng Bảo vệ IP đề xuất một uỷ quyền riêng tư gồm hai bước giúp ẩn danh lưu lượng truy cập đủ điều kiện:

  • Để một nguồn gốc đích không xem được địa chỉ IP ban đầu của ứng dụng.
  • Để đảm bảo các trung gian proxy và mạng trung gian không được biết rõ về nội dung lưu lượng truy cập giữa ứng dụng khách và nguồn gốc đích.

GeoIP

Một số dịch vụ sử dụng tính năng định vị vị trí dựa trên IP trong lưu lượng truy cập của bên thứ ba được xử lý qua máy chủ proxy để tuân thủ luật và quy định của địa phương. Các dịch vụ này cho phép các dịch vụ cung cấp nội dung phù hợp với người dùng, chẳng hạn như bản địa hoá nội dung (ví dụ: đặt ngôn ngữ), chỉ định bộ nhớ đệm cục bộ và nhắm mục tiêu theo địa lý cho quảng cáo. Để hỗ trợ các nhu cầu này, proxy quyền riêng tư sẽ chỉ định các địa chỉ IP đại diện cho vị trí thô của người dùng, bao gồm cả quốc gia.

Khi nào tính năng Bảo vệ IP sẽ hoạt động?

Trước năm 2025, tính năng bảo vệ IP sẽ không hoạt động dưới dạng chế độ cài đặt mặc định cho người dùng Chrome. Tiến trình kiểm thử và phát hành sẽ được xác định theo cam kết của chúng tôi đối với Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Vương quốc Anh, và dựa trên thông tin đầu vào về hệ sinh thái. Việc triển khai tính năng Bảo vệ IP có thể diễn ra theo một tiến trình khác so với các hoạt động khác liên quan đến Hộp cát về quyền riêng tư, chẳng hạn như loại bỏ cookie của bên thứ ba.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi

Đề xuất Bảo vệ IP đang được thảo luận tích cực và có thể thay đổi. Nếu bạn dùng thử API này và có ý kiến phản hồi, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi.