Informacje o wersji

Poniżej znajduje się lista wybranych dodatków i zmian wprowadzonych w witrynie Google Pay for Passes DevSite.

2020-05

2020-03

2019-12

2019-11

2019-09

2019-08