Implementatieoverzicht

Als een uitgever de functie voor het koppelen van abonnementen wil implementeren, moet hij JavaScript-code integreren om lezers te koppelen aan de websites van hun publicaties, en services aan de serverzijde maken om gekoppelde lezers en hun toegangsrechten te beheren.

Snelle links