Een door de uitgever verstrekte ID maken

Als uitgevers toegangsrechten koppelen aan het Google-account van een lezer, moeten ze een door de uitgever verstrekte ID (PPID) maken. De PPID is gekoppeld aan de clientzijde en wordt gebruikt in daaropvolgende aanroepen aan de serverzijde om naar de lezer te verwijzen. De PPID kan een bestaande uitgever-ID voor de lezer of een nieuw gemaakte uitgever-ID zijn, maar moet wel stabiel zijn voor de lezer. Deze kan niet worden geüpdatet zonder dat de lezer het account verwijdert en opnieuw koppelt.

De eerste koppeling tussen een Google-account en een PPID wordt uitsluitend uitgevoerd via de JavaScript-API aan de clientzijde. Alle andere functies worden uitgevoerd via de integratie aan de serverzijde.

//PPIDs must conform to RFC3986 Section 2.3
//https://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt
const publisherProvidedId = 'ASDF_jkl-1234.~'