Přehled implementace

K implementaci propojení předplatných musí vydavatel na weby svých publikací integrovat kód JavaScript k propojení čtenářů a vytvořit služby na straně serveru pro správu propojených čtenářů a jejich nároků.

Rychlé odkazy