Vytvoření ID poskytnutého vydavatelem

Při přiřazování nároků k účtu Google čtenáře musí vydavatelé vytvořit identifikátor poskytnutý vydavatelem (PPID). PPID se přidružuje na straně klienta a používá se v následných voláních na straně serveru k odkazování na čtenáře. Jako PPID může vydavatel použít svůj existující identifikátor pro daného čtenáře, nebo ho může vytvořit nově. PPID čtenáře se však nesmí měnit. Nelze ho aktualizovat, aniž by čtenář smazal a znovu propojil svůj účet.

Počáteční propojení mezi účtem Google a PPID se provádí výhradně prostřednictvím rozhraní javascriptového rozhraní API na straně klienta. Všechny ostatní funkce se provádějí prostřednictvím integrace na straně serveru.

//PPIDs must conform to RFC3986 Section 2.3
//https://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt
const publisherProvidedId = 'ASDF_jkl-1234.~'