Smart Device Management API

อนุญาตให้พาร์ทเนอร์องค์กรบางรายเข้าถึง ควบคุม และจัดการอุปกรณ์ Google และ Nest แบบเป็นโปรแกรมได้

บริการ: smartdevicemanagement.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้สำหรับการอธิบายและใช้งาน REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบได้หลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการเดียวอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://smartdevicemanagement.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1.enterprises.devices

วิธีการ
executeCommand POST /v1/{name=enterprises/*/devices/*}:executeCommand
เรียกใช้คำสั่งกับอุปกรณ์ที่องค์กรจัดการ
get GET /v1/{name=enterprises/*/devices/*}
รับอุปกรณ์ที่จัดการโดยองค์กร
list GET /v1/{parent=enterprises/*}/devices
แสดงรายการอุปกรณ์ที่จัดการโดยองค์กร

ทรัพยากร REST: v1.enterprises.structures

วิธีการ
get GET /v1/{name=enterprises/*/structures/*}
รับโครงสร้างที่จัดการโดยองค์กร
list GET /v1/{parent=enterprises/*}/structures
แสดงรายการโครงสร้างที่จัดการโดยองค์กร

ทรัพยากร REST: v1.enterprises.structures.rooms

วิธีการ
get GET /v1/{name=enterprises/*/structures/*/rooms/*}
รับห้องที่จัดการโดยองค์กร
list GET /v1/{parent=enterprises/*/structures/*}/rooms
แสดงรายการห้องที่จัดการโดยองค์กร