REST Resource: enterprises.structures.rooms

ทรัพยากร: ห้อง

ทรัพยากรห้องพักแสดงถึงพื้นที่ย่อยภายในโครงสร้าง เช่น ห้องพักในห้องสวีทโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่า

การแสดง JSON
{
  "name": string,
  "traits": {
    object
  }
}
ช่อง
name

string

เอาต์พุตเท่านั้น ชื่อทรัพยากรของห้อง เช่น "enterprises/XYZ/structures/ABC/rooms/123"

traits

object (Struct format)

ลักษณะของห้องแชท

วิธีการ

get

รับห้องที่จัดการโดยองค์กร

list

แสดงรายการห้องที่จัดการโดยองค์กร