הוספת תוויות לתמונות באמצעות ערכת ML ב-iOS

תוכלו להשתמש ב-ML Kit כדי להוסיף תוויות לאובייקטים שזוהו בתמונה. דגם ברירת המחדל שסופק עם ML Kit תומך ביותר מ-400 תוויות שונות.

אני רוצה לנסות

לפני שמתחילים

 1. יש לכלול את רצפי ה-ML Kit ב-Podfile:
  pod 'GoogleMLKit/ImageLabeling', '3.2.0'
  
 2. אחרי שמתקינים או מעדכנים את ה-Pods של הפרויקט, צריך לפתוח את פרויקט ה-Xcode באמצעות .xcworkspace שלו. ערכת ML Kit נתמכת ב-Xcode מגרסה 12.4 ואילך.

עכשיו אתם מוכנים להוסיף תוויות לתמונות.

1. הכנת התמונה לקלט

יוצרים אובייקט VisionImage באמצעות UIImage או CMSampleBuffer.

אם משתמשים ב-UIImage, צריך לבצע את השלבים הבאים:

 • יוצרים אובייקט VisionImage עם UIImage. חשוב לוודא שמציינים את .orientation הנכון.

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

אם משתמשים ב-CMSampleBuffer, צריך לבצע את השלבים הבאים:

 • צריך לציין את הכיוון של נתוני התמונה שנכללים בפרמטר CMSampleBuffer.

  כדי לקבל את כיוון התמונה:

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • יצירת אובייקט VisionImage באמצעות האובייקט CMSampleBuffer והכיוון שלו:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

2. הגדרה והפעלה של מתייג התמונות

כדי להוסיף תוויות לאובייקטים בתמונה, צריך להעביר את האובייקט VisionImage ל-method processImage() של ImageLabeler.

 1. קודם צריך לקבל מופע של ImageLabeler.

Swift

let labeler = ImageLabeler.imageLabeler()

// Or, to set the minimum confidence required:
// let options = ImageLabelerOptions()
// options.confidenceThreshold = 0.7
// let labeler = ImageLabeler.imageLabeler(options: options)

Objective-C

MLKImageLabeler *labeler = [MLKImageLabeler imageLabeler];

// Or, to set the minimum confidence required:
// MLKImageLabelerOptions *options =
//     [[MLKImageLabelerOptions alloc] init];
// options.confidenceThreshold = 0.7;
// MLKImageLabeler *labeler =
//     [MLKImageLabeler imageLabelerWithOptions:options];
 1. לאחר מכן, מעבירים את התמונה ל-method processImage():

Swift

labeler.process(image) { labels, error in
  guard error == nil, let labels = labels else { return }

  // Task succeeded.
  // ...
}

Objective-C

[labeler processImage:image
completion:^(NSArray *_Nullable labels,
      NSError *_Nullable error) {
  if (error != nil) { return; }

  // Task succeeded.
  // ...
}];

3. קבלת מידע על אובייקטים מתויגים

אם יצירת תוויות לתמונות מצליחות, ה-handler להשלמה מקבל מערך של ImageLabel אובייקטים. כל אובייקט ImageLabel מייצג פריט כלשהו שסומן בתווית. המודל הבסיסי תומך ב-400+ תוויות שונות. אפשר לראות את תיאור הטקסט של כל תווית, להוסיף לאינדקס את כל התוויות שנתמכות על ידי המודל ואת ציון המהימנות של ההתאמה. לדוגמה:

Swift

for label in labels {
  let labelText = label.text
  let confidence = label.confidence
  let index = label.index
}

Objective-C

for (MLKImageLabel *label in labels) {
  NSString *labelText = label.text;
  float confidence = label.confidence;
  NSInteger index = label.index;
}

טיפים לשיפור הביצועים בזמן אמת

אם רוצים לתייג תמונות באפליקציה בזמן אמת, כדאי לפעול לפי ההנחיות הבאות כדי להשיג את קצבי הפריימים הטובים ביותר:

 • לעיבוד פריימים של וידאו, יש להשתמש ב-API הסינכרוני results(in:) של מתייג התמונות. כדאי להפעיל את השיטה הזו מהפונקציה captureOutput(_, didOutput:from:) של AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate כדי לקבל באופן סינכרוני תוצאות מהפריים הנתון של הסרטון. יש לשמור את alwaysDiscardsLateVideoFrames של AVCaptureVideoDataOutput בתור true כדי לווסת קריאות למתייג התמונות. אם מופיעה מסגרת וידאו חדשה בזמן שמתייג התמונות פועל, היא תוסר.
 • אם משתמשים בפלט של מתייג התמונות כדי ליצור שכבת-על של גרפיקה בתמונת הקלט, קודם צריך לקבל את התוצאה מ-ML Kit, ואז לעבד את התמונה ואת שכבת-העל בשלב אחד. באופן הזה, מתבצע רינדור על פני המסך פעם אחת בלבד לכל מסגרת קלט מעובדת. כדי לראות דוגמה, אפשר לעיין ב-updatePreviewOverlayViewWithLastFrame בדוגמה למתחילים של ערכת ML.