Phát hiện lưới khuôn mặt

Với API phát hiện lưới mặt của Bộ công cụ máy học, bạn có thể tạo một lưới có độ chính xác cao theo thời gian thực là 468 điểm 3D để sử dụng hình ảnh tự chụp. Mặt phải nằm trong phạm vi khoảng 2 mét (~7 feet) của máy ảnh.

Nếu bạn muốn phát hiện khuôn mặt cách máy ảnh xa hơn ~2 mét (~7 feet), vui lòng xem SDK phát hiện khuôn mặt của Bộ công cụ máy học.

Sau đây là một số thuật ngữ dùng để hỗ trợ tính năng phát hiện lưới khuôn mặt:

 • Hộp giới hạn là một vùng hình chữ nhật cho một khuôn mặt đã phát hiện.
 • Thông tin của lưới mặt là một nhóm 468 điểm và cạnh 3D có thể được dùng để vẽ lưới hình học cho khuôn mặt được phát hiện.

API phát hiện lưới khuôn mặt tạo một lưới khuôn mặt cho các khuôn mặt được phát hiện, mỗi lưới chứa 468 điểm và cạnh 3D. Với tính năng phát hiện lưới khuôn mặt, bạn có thể thực hiện các thao tác chính xác hơn trên khuôn mặt theo thời gian thực, chẳng hạn như bộ lọc thực tế tăng cường (AR), chụp ảnh chân dung tự chụp và trò chuyện video.

Android

Các chức năng chính

 • Nhận dạng và định vị khuôn mặt Lấy hộp giới hạn của các khuôn mặt được phát hiện trong một ảnh tự chụp.
 • Nhận thông tin về lưới khuôn mặt Nhận thông tin về 468 điểm 3D và hình tam giác cho mỗi khuôn mặt được phát hiện.
 • Xử lý khung hình video theo thời gian thực Phát hiện lưới khuôn mặt trên thiết bị và đủ nhanh cho các ứng dụng theo thời gian thực, chẳng hạn như thao tác với video.

Kết quả mẫu

Input Đầu ra (Chế độ chỉ chặn hộp) Đầu ra (Chế độ lưới khuôn mặt)

So sánh với SDK phát hiện khuôn mặt của Bộ công cụ máy học

API phát hiện lưới khuôn mặt API Phát hiện khuôn mặt
Trường hợp sử dụng nên dùng (ví dụ)
 • Tạo hiệu ứng thực tế tăng cường trên khuôn mặt trong video phát trực tuyến
 • Phát hiện khuôn mặt theo thời gian thực trong các hình ảnh tự chụp (khuôn mặt trong khoảng 2 mét)
 • Phát hiện số lượng khuôn mặt xuất hiện trong hình ảnh
 • Phát hiện khuôn mặt ở xa máy ảnh
Độ trễ Thấp (~14 mili giây trên Pixel 3)

Được đề xuất cho thời gian thực

Trung bình (~60 mili giây trên Pixel 3 khi chế độ nhanh BẬT)
Đầu vào được đề xuất Khuôn mặt được chụp trong khoảng ~2 mét (~7 feet) Bất kỳ hình ảnh nào có khuôn mặt
Kết quả điểm trên khuôn mặt Đối với mỗi khuôn mặt, 468 điểm 3D và thông tin tam giác khi chế độ "lưới mặt" được bật. Đối với mỗi khuôn mặt, 133 điểm 2D khi bật chế độ "đường viền khuôn mặt".
Đã nhận dạng được # khuôn mặt
 • Chế độ "Chỉ giới hạn hộp": >=1 hộp giới hạn miễn là khuôn mặt ở gần máy ảnh (cách xa ~<2 mét hoặc ~7 feet)
 • Chế độ "Lưới khuôn mặt": tối đa 2 hộp giới hạn và lưới, miễn là các khuôn mặt ở gần máy ảnh (cách ~2 mét)
 • Chế độ "Hộp ranh giới": >=1; các khuôn mặt có thể ở xa máy ảnh, nhưng kích thước tối thiểu là 100x100 pixel cho mỗi khuôn mặt
 • Đường viền khuôn mặt: tối đa 1, miễn là khuôn mặt gần với máy ảnh
Mã theo dõi Không
Hướng khuôn mặt Không
Phân loại khuôn mặt (ví dụ: cười) Không
Các hình thức triển khai Chỉ theo gói Được nhóm / Không nhóm
Kích thước ứng dụng Theo gói: ~6,4 MB

Chưa nhóm: chưa có

Gói: ~6,9Mb

Không nhóm: ~0.6Mb