Phát hiện khuôn mặt

Với API phát hiện khuôn mặt của Bộ công cụ học máy, bạn có thể phát hiện khuôn mặt trong một hình ảnh, xác định các đặc điểm chính trên khuôn mặt và có được các đường viền của khuôn mặt được phát hiện. Xin lưu ý rằng API phát hiện khuôn mặt chứ không nhận dạng người .

Với tính năng phát hiện khuôn mặt, bạn có thể nhận được thông tin cần thiết để thực hiện các thao tác như chỉnh sửa ảnh chân dung tự chụp và chân dung hoặc tạo hình đại diện từ ảnh của người dùng. Vì Bộ công cụ học máy có thể phát hiện khuôn mặt theo thời gian thực, nên bạn có thể sử dụng bộ công cụ này trong các ứng dụng như trò chuyện video hoặc trò chơi phản hồi biểu cảm của người chơi.

iOS Android

Các khả năng chính

  • Nhận dạng và xác định vị trí của các đặc điểm trên khuôn mặt Nhận toạ độ của mắt, tai, má, mũi và miệng của mọi khuôn mặt được phát hiện.
  • Xem đường nét của các đặc điểm trên khuôn mặt Xem các đường viền của khuôn mặt được phát hiện cũng như mắt, lông mày, môi và mũi.
  • Nhận biết biểu cảm khuôn mặt Xác định xem một người đang cười hay đang nhắm mắt.
  • Theo dõi khuôn mặt trên các khung hình video Lấy giá trị nhận dạng cho từng khuôn mặt riêng biệt được phát hiện. Giá trị nhận dạng nhất quán trên các lệnh gọi, vì vậy, bạn có thể thực hiện các thao tác với hình ảnh trên một người cụ thể trong luồng video.
  • Xử lý khung hình video theo thời gian thực Tính năng phát hiện khuôn mặt được thực hiện trên thiết bị và đủ nhanh để dùng trong các ứng dụng theo thời gian thực, chẳng hạn như thao tác với video.

Kết quả mẫu

Ví dụ 1

Nhà vật lý Stephen Hawking trong chương trình Zero Gravity của NASA

Đối với mỗi khuôn mặt được phát hiện:

Khuôn mặt 1/3
Giới hạn đa giác (884.880004882812, 149.546676635742)
Góc xoay Y: -14,054030418395996, Z: -55,007488250732422
Mã theo dõi 2
Địa danh
Mắt trái (945,869323730469, 211,867126464844)
Mắt phải (971,579467773438, 247,257247924805)
Miệng (907,756591796875, 259,714477539062)

... v.v.

Xác suất tính năng
Cười 0,88979166746139526
Mở mắt trái 0,98635888937860727
Mở mắt phải 0,99258323386311531

Ví dụ 2 (phát hiện đường viền khuôn mặt)

Khi bật tính năng phát hiện đường viền khuôn mặt, bạn cũng sẽ nhận được danh sách các điểm cho từng đặc điểm khuôn mặt đã được phát hiện. Các điểm này thể hiện hình dạng của đối tượng. Hình ảnh sau đây minh hoạ cách những điểm này ánh xạ với một khuôn mặt. Nhấp vào hình ảnh để phóng to:

Đường viền đặc điểm trên khuôn mặt
Cầu mũi (505.149811, 221.201797), (506.987122, 313.285919)
Mắt trái (404.642029), 232.854431), (408.527283), 231.366623, 213.565796, 229.427856), (421.378296), 226.967285, 226,383, 226,767682
Đầu môi trên (421.662048), 354.520813), (428.103882, 349,694061), (440.847595, 348.048737), (456.549988, 346.2685.25,35,35,35,35,35,35,35,35,35,38),
(v.v.)