การอ้างอิงเฟรมเวิร์ก MLKitTextRecognitionCommon

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ข้อความ

class Text : NSObject

ข้อความที่ระบุได้จากรูปภาพ

 • ข้อความที่รู้จัก สตริงจะว่างเปล่าหากระบบไม่รู้จักข้อความ

  คำประกาศ

  Swift

  var text: String { get }
 • อาร์เรย์ของบล็อกที่ได้รับการยอมรับในข้อความ

  คำประกาศ

  Swift

  var blocks: [MLKTextBlock] { get }
 • ไม่พร้อมใช้งาน