การอ้างอิงวัตถุประสงค์ iOS C ของ ML Kit

เอกสารประกอบเกี่ยวกับการอ้างอิง API จะมีข้อมูลโดยละเอียดสําหรับแต่ละคลาสและวิธีใน ML Kit SDK