การอ้างอิงเฟรมเวิร์ก MLImage

คลาส

ชั้นเรียนต่อไปนี้มีให้บริการทั่วโลก

  • อิมเมจที่ใช้ในแมชชีนเลิร์นนิงในอุปกรณ์

    คำประกาศ

    Swift

    class MLImage : NSObject