Dịch thuật

Với API dịch trên thiết bị của Bộ công cụ máy học, bạn có thể dịch động văn bản giữa hơn 50 ngôn ngữ.

iOS Android

Các chức năng chính

  • Hỗ trợ ngôn ngữ rộng Dịch giữa hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. Xem danh sách đầy đủ.
  • Mô hình dịch đã được chứng minh Được hỗ trợ bởi các mô hình tương tự mà chế độ ngoại tuyến của ứng dụng Google Dịch sử dụng.
  • Quản lý mô hình động Giảm yêu cầu về bộ nhớ trên thiết bị bằng cách linh động tải và quản lý các gói ngôn ngữ.
  • Chạy trên thiết bị Các bản dịch được thực hiện nhanh chóng và không yêu cầu bạn phải gửi văn bản của người dùng đến một máy chủ từ xa.

Các điểm hạn chế

Bản dịch trên thiết bị dành cho các bản dịch thông thường và đơn giản. Chất lượng bản dịch phụ thuộc vào ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Bạn nên đánh giá chất lượng bản dịch cho trường hợp sử dụng cụ thể của mình. Nếu cần độ trung thực cao hơn, hãy thử Cloud Translation API.

Ngoài ra, các mô hình dịch của Bộ công cụ máy học được đào tạo để dịch sang và dịch từ tiếng Anh. Khi bạn dịch giữa các ngôn ngữ không phải tiếng Anh, tiếng Anh được dùng làm bản dịch trung gian, có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

Nguyên tắc sử dụng

Tham khảo trang Nguyên tắc để biết các nguyên tắc quan trọng và các hạn chế đối với việc sử dụng API này. Tài liệu này bao gồm các yêu cầu về việc đưa thuộc tính vào ứng dụng của bạn khi dịch văn bản.

Gửi ý kiến phản hồi

Do sự phức tạp của quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các bản dịch được cung cấp có thể không phù hợp với mọi ngữ cảnh hoặc khán giả. Nếu bạn gặp bản dịch không phù hợp, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ Bộ công cụ máy học. Ý kiến phản hồi của bạn giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện các mô hình và cũng cho phép chúng tôi tắt các bản dịch không phù hợp.