شناسایی زبان

با API شناسایی زبان روی دستگاه کیت ML، می‌توانید زبان رشته‌ای از متن را تعیین کنید.

شناسایی زبان هنگام کار با متن ارائه شده توسط کاربر، که اغلب با هیچ اطلاعات زبانی همراه نیست، می تواند مفید باشد.

iOS اندروید

قابلیت های کلیدی

  • پشتیبانی از زبان گسترده بیش از صد زبان مختلف را شناسایی می کند. لیست کامل را ببینید.

  • پشتیبانی از متن رومی متن‌های عربی، بلغاری، یونانی، هندی، ژاپنی، روسی و چینی را به دو خط بومی و رومی‌شده شناسایی می‌کند.

نتایج نمونه

شناسایی زبان ساده
"هواناو من پر از مارماهی است." en (انگلیسی)
"دائو شان شوهای" zh-Latn (چینی لاتین)
"فنگلوی مگلو نافه وگاه نگل فهتاگن" und (نامشخص)
توزیع اعتماد
"کودتای دوستانه" en (0.52)
fr (0.44)
ca (0.03)