Utwórz dodatek do Meet

Dodatki do Google Meet są tworzone i konfigurowane w ramach projektu Google Cloud.

Tworzenie projektu Google Cloud

Aby wygenerować projekt Google Cloud, przeczytaj artykuł Tworzenie projektu Google Cloud.

Włączanie pakietu SDK Google Workspace Marketplace i interfejsu Google Workspace Add-ons API

Do tworzenia dodatków do Google Meet są wymagane pakiety SDK Google Workspace Marketplace i interfejs Google Workspace Add-ons API. Aby je włączyć:

 1. Otwórz konsolę Google Cloud.
 2. Jeśli inny projekt jest już otwarty, wybierz jego nazwę, aby się przełączyć.
 3. Na pasku wyszukiwania u góry wpisz Google Workspace Marketplace SDK i naciśnij Enter.
 4. Otwórz stronę Google Workspace Marketplace SDK i kliknij Włącz.

 5. Powtórz te kroki, by znaleźć i włączyć Google Workspace Add-ons API.

Tworzenie wdrożenia

Aby korzystać z dodatku w Meet, potrzebujesz wdrożenia i pliku manifestu dodatku.

 1. Otwórz konsolę Google Cloud.
 2. Jeśli inny projekt jest już otwarty, wybierz jego nazwę, aby się przełączyć.
 3. Kliknij Interfejsy API i usługi.
 4. Aby wyświetlić stronę z informacjami, wybierz Google Workspace Marketplace SDK.
 5. Opcja A: użycie alternatywnego wdrożenia w środowisku wykonawczym.

  1. Kliknij kartę Alternatywne środowiska wykonawcze.
  2. Kliknij Utwórz nowe wdrożenie i wpisz identyfikator wdrożenia dodatku.

   Identyfikator wdrożenia to dowolny ciąg znaków, który pomaga deweloperowi dodatku zidentyfikować wdrożenie zawierające plik manifestu dodatku. Identyfikatory wdrożenia są wymagane i mogą mieć maksymalnie 100 znaków.

  3. Kliknij Dalej.

   Otworzy się panel boczny, na którym możesz przesłać specyfikację pliku manifestu dodatku w formacie JSON. Ten kod jest też nazywany DEPLOYMENT.JSON.

   Plik manifestu dodatku to główna konfiguracja dodatku Google Meet. Poniższy przykładowy kod pokazuje w pliku manifestu dostępne pola Meet w przeglądarce.

   {
    "addOns": {
     "common": {
      "name": "NAME",
      "logoUrl": "LOGO_URL"
     },
     "meet": {
      "web": {
       "sidePanelUri": "SIDE_PANEL_URI",
       "supportsScreenSharing": SUPPORTS_SCREENSHARING,
       "logoUrl": "MEET_WEB_LOGO_URL",
       "addOnOrigins": ["ADD_ON_ORIGINS"]
      }
     }
    }
   }
   

   Zastąp następujące elementy:

   • NAME: ciąg znaków. Nazwa dodatku Google Meet.
   • LOGO_URL: ciąg znaków. Adres URL logo dodatku Meet.
   • SIDE_PANEL_URI: ciąg znaków. Adres URL elementu iframe w panelu bocznym. Źródło tego adresu URL musi być częścią źródeł określonych w polu ADD_ON_ORIGINS.
   • SUPPORTS_SCREENSHARING: opcjonalnie. Wartość logiczna. Jeśli zasada ma wartość Fałsz, użytkownicy muszą używać dodatku, aby sprawdzać, co dzieje się w ramach wspólnej sesji dodatku. Jeśli zasada ma wartość Prawda, inicjator sesji dodatku do współpracy może udostępniać ekran swojego widoku dodatku.
   • MEET_WEB_LOGO_URL: opcjonalnie. Ciąg tekstowy. Adres URL logo dodatku w Meet.
   • ADD_ON_ORIGINS: lista ciągów tekstowych. Lista źródeł używanych przez dodatek. Dwa adresy URL mają tę samą wartość, gdy korzystają z tego samego schematu, hosta i portu. Źródła podrzędne też są dozwolone. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat zabezpieczeń dodatków.
  4. Kliknij Prześlij.

   Więcej informacji o wdrożeniach znajdziesz w artykule Tworzenie zasobu wdrożenia.

  5. Opcjonalnie: do celów testowych zalogowany użytkownik może zainstalować dodatek, klikając Zainstaluj w kolumnie Działania.

  6. Na karcie Konfiguracja aplikacji w sekcji Integracja aplikacji wybierz Dodatek do Google Workspace. Wybierz Wdróż z użyciem zasobu wdrożenia w chmurze, a potem wybierz odpowiednie alternatywne wdrożenie w środowisku wykonawczym.

  Opcja B. Użycie wdrożenia Google Apps Script.

  1. Kliknij kartę Konfiguracja aplikacji.

  2. W sekcji Integracja aplikacji wybierz Dodatek do Google Workspace. Wybierz Wdróż z użyciem identyfikatora wdrożenia Google Apps Script i wpisz identyfikator wdrożenia skryptu.

  3. Kliknij Zapisz.

   Szczegółowe informacje na temat tworzenia projektu Apps Script znajdziesz w dokumentacji Apps Script. Nie musisz pisać kodu Apps Script. Dodatek Meet korzysta wyłącznie z pliku „appsscript.json”, nazywanego też plikiem manifestu. Upewnij się, że plik manifestu w projekcie Apps Script zawiera sekcje addOns i meet. Sekcje addOns i meet mają taką samą strukturę jak opisana w „Opcja A”.

Publikowanie dodatku

Jeśli chcesz, aby inni użytkownicy mogli zainstalować Twój dodatek lub chcesz przetestować udostępnianie ekranu, musisz opublikować dodatek. Dodatek można opublikować prywatnie (jest on dostępny tylko w Twojej domenie) lub publicznie. Pamiętaj, że nawet po opublikowaniu dodatku możesz określić, czy użytkownicy mogą go znaleźć w Google Workspace Marketplace czy za pomocą bezpośredniego linku.

Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach publikowania dodatku.

Otwieranie dodatku w Meet

Utwórz spotkanie na stronie meet.google.com. Zainstalowany dodatek będzie teraz widoczny w panelu Dodatki.