<GMSPlaceLocationBias> Protokol Referansı

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
<GMSPlaceLocationBias> Protokol Referansı

Genel bakış

Konumun arama ağırlıklandırması olarak kullanılabileceğini belirten protokol.

Genel Üye İşlevleri

(NSURLQueryItem *)- locationBiasURLQueryItem
 Konum sapmasını NSURLQueryItem olarak döndürür.

Üye İşlevi Belgeleri

- (NSURLQueryItem *) locationBiasURLQueryItem

Konum sapmasını NSURLQueryItem olarak döndürür.