GMSFeatureType

GMSFeatureType

Wyliczenia

typ wyliczeniowyGMSFeatureType {
  GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel1, GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel2, GMSFeatureTypeCountry, GMSFeatureTypeLocality,
  GMSFeatureTypePostalCode, GMSFeatureTypeSchoolDistrict
 Identyfikatory typów cech. Więcej...

Dokumentacja typów wyliczeniowych

Identyfikatory typów cech.

Enumerator:
GMSFeatureTypeAffiliateAreaLevel1

Wskazuje podmiot cywilny pierwszego rzędu poniżej poziomu kraju.

GMSFeatureTypeAdminAreaLevel2

Wskazuje podmiot cywilny drugiego rzędu poniżej poziomu kraju.

GMSFeatureTypeCountry

Wskazuje krajową jednostkę polityczną.

GMSFeatureTypeLocality

Wskazuje miasta lub miejskie podmioty polityczne.

GMSFeatureTypePostalCode

Wskazuje kod pocztowy używany do adresowania przesyłek pocztowych na terenie danego kraju. Obejmuje kody pocztowe.

GMSFeatureTypeSchoolDistrict

Wskazuje okręg szkolny.