Geocoding API ile API Anahtarlarını Kullanma

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Google Haritalar Platformu ürünleri, API çağrılarını uygun kimlik doğrulama bilgisi sağlayanlarla sınırlandırarak yetkisiz kullanıma karşı korunur. Bu kimlik bilgileri API anahtarı biçimindedir. API anahtarı, Google faturalandırma hesabınızı projenizle ve belirli bir API veya SDK ile ilişkilendiren benzersiz bir alfanümerik dizedir.

Bu kılavuzda, Google Haritalar Platformu için API anahtarınızı nasıl oluşturacağınız, kısıtlayacağınız ve kullanacağınız hakkında bilgi verilmektedir.

Başlamadan önce

Geocoding API'yi kullanmaya başlamadan önce faturalandırma hesabı ve Geocoding API'nin etkin olduğu bir projeniz olmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için Cloud Console'da kurma başlıklı makaleye bakın.

API anahtarları oluşturma

API anahtarı, kullanım ve faturalandırma amaçları için projenizle ilişkilendirilen isteklerin kimliğini doğrulayan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Projenizle ilişkilendirilmiş en az bir API anahtarınız olmalıdır.

API anahtarı oluşturmak için:

Konsol

 1. Google Haritalar Platformu > Kimlik Bilgileri sayfasına gidin.

  Kimlik bilgisi sayfasına git

 2. Kimlik bilgileri sayfasında Kimlik bilgisi oluştur ve API anahtarı'nı tıklayın.
  API anahtarı oluşturuldu iletişim kutusunda yeni oluşturduğunuz API anahtarı gösterilir.
 3. Kapat'ı tıklayın.
  Yeni API anahtarı, Kimlik bilgileri sayfasında API anahtarları altında listelenir.
  (API'yi üretimde kullanmadan önce anahtarı kısıtlamayı unutmayın.)

Google Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

API anahtarlarını kısıtlama

Google, API anahtarlarınızın kullanımını yalnızca uygulamanız için gereken API'lerle sınırlandırarak önemle tavsiye eder. API anahtarlarının kısıtlanması, uygulamanızı istenmeyen isteklerden koruyarak uygulamanıza güvenlik ekler. Daha fazla bilgi için API güvenliğiyle ilgili en iyi uygulamalar bölümüne bakın.

Bir API anahtarını kısıtlamak için:

Konsol

 1. Google Haritalar Platformu > Kimlik Bilgileri sayfasına gidin.

  Kimlik bilgisi sayfasına git

 2. Kısıtlama ayarlamak istediğiniz API anahtarını seçin. API anahtarı mülk sayfası görünür.
 3. Anahtar kısıtlamaları altında, aşağıdaki kısıtlamaları ayarlayın:
  • Uygulama kısıtlamaları:
   1. Sağladığınız web sunucusu IP adresleri listesinden gelen istekleri kabul etmek için Uygulama kısıtlamaları listesinden IP adresleri (web sunucuları, cron işleri vb.) seçeneğini belirleyin. CIDR gösterimini kullanarak bir IPv4 veya IPv6 adresi ya da bir alt ağ belirtin (ör. 192.168.0.0/22). Bir web hizmeti web hizmeti isteği, harici IP adresini kontrol edip API anahtarı kısıtlamasıyla karşılaştırdığı için sunucunun herkese açık IP adresini kullanın.
  • API kısıtlamaları:
   1. Anahtarı kısıtla'yı tıklayın.
   2. API'leri seç açılır listesinden Geocoding API'yi seçin. Coğrafi Kodlama API'si listede yoksa API'yi etkinleştirmeniz gerekir.
 4. Değişikliklerinizi tamamlamak için Kaydet'i tıklayın.

Google Cloud SDK

Mevcut anahtarları listeleyin.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Mevcut anahtardaki mevcut kısıtlamaları temizleyin.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Mevcut anahtar için yeni kısıtlamalar belirleyin.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api_target="geocoding-backend.googleapis.com"
  --allowed-ips="IP_ADDRESS"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

API anahtarını isteğinize ekleme

Her Geocoding API isteğine bir API anahtarı eklemeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte YOUR_API_KEY öğesini API anahtarınızla değiştirin.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY

API anahtarı kullanan istekler için HTTPS gerekir.