การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน Maps Embed API

ราคาสำหรับ Maps Embed API

คำขอ Maps Embed API ทั้งหมดพร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีการใช้งานแบบไม่จำกัด

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

Maps Embed API ไม่มีการจำกัดจำนวนระยะสั้น (จำนวนคำค้นหาต่อวินาที) หรือระยะยาว (จำนวนคำค้นหาต่อวัน)

ข้อจำกัดในข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาตได้ในส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform