Informacje o wersji interfejsu Distance Matrix API

Zasubskrybuj te informacje o wersji. Zasubskrybuj

Aktualizujemy tę stronę o każdą nową wersję interfejsu Range Matrix API. Historia zmian zawiera listę wersji według daty, a także wszystkie nowe funkcje, poprawki błędów i znaczne ulepszenia wydajności.

Informacje o korzystaniu z interfejsu Range Matrix API znajdziesz w przewodniku dla programistów.

10 listopada 2015 r.

Funkcje i ulepszenia

  • Interfejs API zwraca teraz przewidywane czasy podróży z uwzględnieniem natężenia ruchu w przyszłości na podstawie średnich historycznych. Wcześniej interfejs API zwracał czas podróży w ruchu tylko w przypadku bardzo zbliżonych czasów. Aby otrzymać przewidywane czasy podróży wraz z natężeniem ruchu, określ czas odjazdu „teraz” lub w późniejszym czasie z wybranym środkiem transportu. Możesz też określić model ruchu optymistyczny, pesymistyczny lub przypadkowy (domyślny), aby wpływać na założenia stosowane przy obliczaniu czasu podróży. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla programistów.
  • Klienci korzystający z abonamentu standardowego mają teraz dostęp do optymalnych tras i czasu podróży dostosowanych do natężenia ruchu. Funkcje te były wcześniej dostępne tylko dla klientów korzystających z abonamentu premium na Google Maps Platform.

Informacje o wersji

W tym dokumencie opisano wersje udostępniane od listopada 2015 r. Interfejs Odległość Matrix API istniał przed tą datą i miał wiele wersji, ale nie zostały one uwzględnione w tych informacjach.