Informacje o wersji interfejsu Directions API

Zasubskrybuj te informacje o wersji. Zasubskrybuj

Będziemy na bieżąco aktualizować tę stronę wraz z każdą nową wersją interfejsu Directions API. Historia zmian zawiera listę wersji według daty, a także wszelkie nowe funkcje, poprawki i znaczne ulepszenia wydajności.

Informacje o korzystaniu z interfejsu Directions API znajdziesz w przewodniku dla programistów.

10 listopada 2015 r.

Funkcje i ulepszenia

  • Interfejs API zwraca teraz przewidywane czasy podróży z uwzględnieniem natężenia ruchu w przyszłości na podstawie średnich historycznych. Wcześniej interfejs API zwracał czas podróży w ruchu tylko w przypadku bardzo zbliżonych czasów. Aby otrzymać przewidywane czasy podróży wraz z natężeniem ruchu, określ czas odjazdu „teraz” lub w późniejszym czasie z wybranym środkiem transportu. Możesz też określić model ruchu optymistyczny, pesymistyczny lub przypadkowy (domyślny), aby wpływać na założenia stosowane przy obliczaniu czasu podróży. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla programistów.
  • Klienci korzystający z abonamentu standardowego mają teraz dostęp do wszystkich funkcji interfejsu Directions API, które były wcześniej dostępne tylko dla klientów korzystających z abonamentu Google Maps Platform Premium: optymalne trasy i czasy podróży występujące w korku oraz zwiększoną liczbę punktów pośrednich (do 23) w stosunku do poprzedniego limitu 8 punktów pośrednich.

Informacje o wersji

W tym dokumencie opisano wersje udostępniane od listopada 2015 r. Interfejs Directions API istniał przed tą datą i otrzymał wiele wersji, ale nie zostały one uwzględnione w tych informacjach.