İşaretçili Harita Ekleme

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu eğiticide, Android uygulamanıza nasıl Google haritası ekleyeceğinizi görebilirsiniz. Harita, belirli bir konumu belirtmek için raptiye olarak da adlandırılan bir işaretçi içerir.

Android için Haritalar SDK'sını kullanarak Android uygulaması geliştirme eğiticisini uygulayın. Önerilen geliştirme ortamı Android Studio'dur.

Kodu alın

GitHub'dan Google Maps Android API v2 Örnekler deposunu klonlayın veya indirin.

Etkinliğin Java sürümünü görüntüleyin:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we just add a marker near Sydney, Australia.
   * If Google Play services is not installed on the device, the user receives a prompt to install
   * Play services inside the SupportMapFragment. The API invokes this method after the user has
   * installed Google Play services and returned to the app.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    // Add a marker in Sydney, Australia,
    // and move the map's camera to the same location.
    LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
    googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
      .position(sydney)
      .title("Marker in Sydney"));
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));
  }
}

  

Etkinliğin Kotlin sürümünü görüntüleyin:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker

import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
   val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
   googleMap.addMarker(
    MarkerOptions()
     .position(sydney)
     .title("Marker in Sydney")
   )
   googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney))
  }
}

  

Geliştirme projenizi oluşturma

Android Studio'da eğitim projesi oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Android Studio'yu indirin ve yükleyin.
 2. Android Studio'ya Google Play Hizmetleri paketini ekleyin.
 3. Bu eğiticiyi okumaya başladığınızda Google Maps Android API v2 Örnekleri deposunu klonlayın veya indirin.
 4. Eğitim projesini içe aktarın:

  • Android Studio'da Dosya > Yeni > Projeyi İçe Aktar'ı seçin.
  • Google Haritalar Android API'si v2 Örnekleri deposunu indirdikten sonra kaydettiğiniz konuma gidin.
  • Bu konumda MapWithMarker projesini bulun:
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/java/MapWithMarker (Java) veya
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/kotlin/MapWithMarker (Kotlin)
  • Proje dizinini seçin ve ardından 'ı tıklayın. Android Studio şimdi Gradle derleme aracını kullanarak projenizi oluşturuyor.

Gerekli API'leri etkinleştirin ve API anahtarı alın

Bu eğiticiyi tamamlamak için gerekli API'lerin etkin olduğu bir Google Cloud projenize ve Android için Haritalar SDK'sını kullanma yetkiniz olan bir API anahtarına ihtiyacınız vardır. Ayrıntılı bilgi için:

Uygulamanıza API anahtarını ekleme

 1. Projenizin local.properties dosyasını açın.
 2. Aşağıdaki dizeyi ekleyin ve ardından YOUR_API_KEY kısmını API anahtarınızın değeriyle değiştirin:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
  

  Uygulamanızı oluştururken Android için Secrets Gradle Plugin API anahtarını kopyalar ve aşağıda açıklandığı gibi Android manifest dosyasında derleme değişkeni olarak sunar.

Uygulamanızı derleyip çalıştırma

Uygulamayı oluşturmak ve çalıştırmak için:

 1. Bilgisayarınıza bir Android cihaz bağlayın. Android cihazınızda geliştirici seçeneklerini etkinleştirmek için talimatları uygulayın ve cihazı cihazı algılayacak şekilde yapılandırın.

  Alternatif olarak, sanal cihaz yapılandırmak için Android Sanal Cihaz (AVD) Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Bir emülatör seçerken Google API'lerini içeren bir resim seçtiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için Android Studio Projesi Oluşturma bölümüne bakın.

 2. Android Studio'da Çalıştır menü seçeneğini (veya oynat düğmesi simgesini) tıklayın. İstenilen cihazı seçin.

Android Studio, uygulamayı oluşturmak için Gradle'ı çağırır, ardından uygulamayı cihazda veya emülatörde çalıştırır. Bu sayfadaki resme benzer şekilde, Avustralya'nın doğu kıyısında Sidney'e işaret eden bir işaretçi içeren bir harita görmeniz gerekir.

Sorun giderme:

Kodu anlama

Eğiticinin bu kısmında, benzer bir uygulamanın nasıl oluşturulacağını anlamanıza yardımcı olmak için MapWithMarker uygulamasının en önemli bölümleri açıklanmaktadır.

Android manifestinizi kontrol etme

Uygulamanızın AndroidManifest.xml dosyasında aşağıdaki öğeleri not edin:

 • Uygulamanın derlendiği Google Play Hizmetleri sürümünü yerleştirmek için bir meta-data öğesi ekleyin.

  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />
  
 • API anahtarınızı belirten bir meta-data öğesi ekleyin. Bu eğiticiye eşlik eden örnek, API anahtarının değerini daha önce tanımladığınız MAPS_API_KEY anahtarın adıyla eşleşen bir derleme değişkeniyle eşler. Uygulamanızı geliştirirken Android için Secrets Gradle Plugin local.properties dosyanızdaki anahtarları manifest derleme değişkenleri olarak kullanılabilir hale getirir.

  <meta-data
   android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
   android:value="${MAPS_API_KEY}" />
  

  build.gradle dosyanızda aşağıdaki satır, API anahtarınızı Android manifest dosyanıza iletir.

   id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  

Aşağıda tam manifest örneği verilmiştir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
 Copyright 2020 Google LLC

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.mapwithmarker">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">

    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.version"
      android:value="@integer/google_play_services_version" />

    <!--
       The API key for Google Maps-based APIs.
    -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
      android:value="${MAPS_API_KEY}" />

    <activity
      android:name=".MapsMarkerActivity"
      android:label="@string/title_activity_maps"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Harita ekleme

Android için Haritalar SDK'sını kullanarak bir harita görüntüleyin.

 1. Etkinliğinizin düzen dosyasına (activity_maps.xml) bir <fragment> öğesi ekleyin. Bu öğe, harita için container işlevi görecek ve GoogleMap nesnesine erişim sağlayacak bir SupportMapFragment tanımlar. Eğitim, Android çerçevesinin önceki sürümleriyle geriye dönük uyumluluk sağlamak için harita parçasının Android destek kitaplığı sürümünü kullanır.

  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.mapwithmarker.MapsMarkerActivity" />
  
  
 2. Etkinliğinizin onCreate() yönteminde, düzen dosyasını içerik görünümü olarak ayarlayın. FragmentManager.findFragmentById() çağırarak harita parçası için bir herkese açık kullanıcı adı alın. Ardından, harita geri çağırmasına kaydolmak için getMapAsync() öğesini kullanın:

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }
  

  Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }
  
 3. GoogleMap nesnesi kullanılabilir olduğunda haritayı ayarlamak için OnMapReadyCallback arayüzünü uygulayın ve onMapReady() yöntemini geçersiz kılın:

  Java

  public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
      implements OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
      LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
      googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(sydney)
        .title("Marker in Sydney"));
    }
  }
  

  Kotlin

  class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
     val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
     googleMap.addMarker(
      MarkerOptions()
       .position(sydney)
       .title("Marker in Sydney")
     )
    }
  }
  

Android için Haritalar SDK'sı varsayılan olarak, kullanıcı bir işaretçiye dokunduğunda bilgi penceresinin içeriğini görüntüler. Varsayılan davranışı kullanmaktan memnunsanız işaretçi için bir tıklama dinleyici eklemeniz gerekmez.

Sonraki adımlar

Harita nesnesi ve işaretçilerle neler yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.