Basit bir harita görüntüleme

Temel harita görüntüleme resmi.

Bu örnekte, Android için Haritalar SDK'sından bir SupportMapFragment kullanılarak harita oluşturulmuştur.

Daha fazla bilgi için belgelere bakın.

Başlayın

Örnek kodu denemeden önce geliştirme ortamınızı yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek üzere Android kod örnekleri için Haritalar SDK'sı konusuna bakın.

Kodu göster

Kotlinclass BasicMapDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  val SYDNEY = LatLng(-33.862, 151.21)
  val ZOOM_LEVEL = 13f

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_basic_map_demo)
    val mapFragment : SupportMapFragment? =
        supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  /**
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we just move the camera to Sydney and add a marker in Sydney.
   */
  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    with(googleMap) {
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SYDNEY, ZOOM_LEVEL))
      addMarker(MarkerOptions().position(SYDNEY))
    }
  }
}

   

Java


public class BasicMapDemoActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.basic_demo);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we
   * just add a marker near Africa.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    map.addMarker(new MarkerOptions().position(new LatLng(0, 0)).title("Marker"));
  }
}

   

Örnekleri klonlama ve çalıştırma

Bu örneği yerel olarak çalıştırmak için Git gereklidir. Aşağıdaki komut, örnek uygulama deposunu klonlar.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Örnek projeyi Android Studio'ya aktarın:

 1. Android Studio'da Dosya > Yeni > Projeyi İçe Aktar'ı seçin.
 2. Depoyu kaydettiğiniz konuma gidin ve Kotlin veya Java için proje dizinini seçin:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. 'ı seçin. Android Studio, projenizi Gradle derleme aracını kullanarak oluşturur.
 4. Projenizin local.properties dosyasıyla aynı dizinde boş bir secrets.properties dosyası oluşturun. Daha fazla bilgi için API anahtarınızı projeye ekleme başlıklı makaleye bakın.
 5. Aşağıdaki dizeyi secrets.properties alanına ekleyerek YOUR_API_KEY kısmını API anahtarınızın değeriyle değiştirin:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Uygulamayı çalıştırın.