نمای کلی صورت‌حساب پلتفرم Google Maps

پلتفرم نقشه های گوگل از یک مدل قیمت گذاری پرداختی استفاده می کند. ممکن است یک محصول دارای چندین SKU باشد که با نرخ‌های مختلف صورت‌حساب می‌شوند و استفاده برای هر SKU محصول پیگیری می‌شود. نحوه محاسبه هزینه خود را بیاموزید و ابزارهای برآورد را بیابید.

فهرستی از همه SKUها را برای محصولات اصلی پلتفرم Google Maps Maps، Routes و Places ببینید.

علاوه بر اعتبار ماهانه برای SKUهای واجد شرایط پلتفرم Google Maps، Google یک نسخه آزمایشی Cloud $0 و سایر اشکال کمک مالی را ارائه می دهد. بیاموزید که چه مزایایی برای شما در دسترس است .

با تنظیم هشدارهای بودجه و سهمیه‌های استفاده در Google Cloud Console، هزینه‌های خود را نظارت و کنترل کنید.

بعدش چی