อภิธานศัพท์ของแมชชีนเลิร์นนิง: ระบบการแนะนำวิดีโอ

หน้านี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับระบบการแนะนำวิดีโอ หากต้องการดูคำศัพท์ในอภิธานศัพท์ทั้งหมด คลิกที่นี่

C

การสร้างผู้สมัคร

#recsystems

ชุดคำแนะนำเริ่มต้นที่ระบบการแนะนำเลือก ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาร้านหนังสือที่มีหนังสือถึง 100,000 เล่ม ในขั้นตอนการสร้างผู้สมัคร รายชื่อหนังสือที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้คนหนึ่งๆ จะมีจำนวนน้อยกว่ามาก เช่น 500 เล่ม แต่แม้แต่หนังสือ 500 เล่มก็ยังมากเกินกว่าที่จะแนะนำให้กับผู้ใช้ได้ หลังจากนั้น ระบบการแนะนำที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ (เช่น การให้คะแนนและการจัดอันดับใหม่) จะทำให้ระบบการแนะนำ 500 รายการนี้เป็นชุดคำแนะนำที่น้อยลงและมีประโยชน์มากขึ้น

การกรองการทำงานร่วมกัน

#recsystems

การคาดคะเนเกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้รายหนึ่งโดยอิงจากความสนใจของผู้ใช้รายอื่น การกรองแบบทำงานร่วมกันมักใช้ในระบบการแนะนำ

I

เมทริกซ์รายการ

#recsystems

ในระบบแนะนำ เมทริกซ์ของเวกเตอร์การฝังที่สร้างขึ้นจากการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ที่มีสัญญาณแฝงเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการ เมทริกซ์สินค้าแต่ละแถวจะมีค่าของฟีเจอร์แฝงเดียวสำหรับรายการทั้งหมด เช่น ลองพิจารณาระบบการแนะนำภาพยนตร์ แต่ละคอลัมน์ในเมทริกซ์รายการจะแทนภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง สัญญาณแฝงอาจแสดงถึงประเภท หรืออาจเป็นสัญญาณที่ตีความได้ยาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบที่ซับซ้อนระหว่างประเภท ดารา อายุภาพยนตร์ หรือปัจจัยอื่นๆ

เมทริกซ์รายการมีจำนวนคอลัมน์เท่ากับเมทริกซ์เป้าหมายที่กำลังแยกตัวประกอบ เช่น ในระบบแนะนำภาพยนตร์ที่ประเมินชื่อภาพยนตร์ 10,000 เรื่อง เมทริกซ์ของรายการจะมีคอลัมน์ 10,000 คอลัมน์

items

#recsystems

ในระบบการแนะนำ เอนทิตีที่ระบบแนะนำ ตัวอย่างเช่น วิดีโอเป็นรายการที่ร้านขายวิดีโอ แนะนำ ขณะที่หนังสือเป็นรายการที่ร้านหนังสือแนะนำ

M

การแยกตัวประกอบเมทริกซ์

#recsystems

ในทางคณิตศาสตร์ กลไกในการค้นหาเมทริกซ์ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จุดใกล้เคียงกับเมทริกซ์เป้าหมาย

ในระบบการแนะนำ เมทริกซ์เป้าหมายมักจะให้คะแนนผู้ใช้สำหรับรายการ ตัวอย่างเช่น เมทริกซ์เป้าหมายสำหรับระบบการแนะนำภาพยนตร์อาจมีลักษณะดังนี้ โดยจำนวนเต็มบวกคือการให้คะแนนของผู้ใช้ และ 0 หมายความว่าผู้ใช้ไม่ได้ให้คะแนนภาพยนตร์ดังกล่าว

  คาสซาบลางกา เรื่องราวของฟิลาเดลเฟีย แบล็ค แพนเธอร์ (Black Panther) ผู้หญิงมหัศจรรย์ เรื่องเยื่อบุฟเฟต์
ผู้ใช้ 1 5.0 3.0 0.0 2.0 0.0
ผู้ใช้ 2 4.0 0.0 0.0 1.0 5.0
ผู้ใช้ 3 3.0 1.0 4.0 5.0 0.0

ระบบการแนะนำภาพยนตร์มีเป้าหมายเพื่อคาดการณ์การให้คะแนนของผู้ใช้สำหรับ ภาพยนตร์ที่ไม่มีการจัดประเภท ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ 1 จะชอบ Black Panther ไหม

วิธีหนึ่งสำหรับระบบการแนะนำคือการใช้การแยกตัวประกอบเมทริกซ์เพื่อสร้างเมทริกซ์ 2 รายการต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น การใช้การแยกตัวประกอบเมทริกซ์กับผู้ใช้ 3 รายและ 5 รายการอาจให้ผลลัพธ์เมทริกซ์ผู้ใช้และเมทริกซ์รายการดังต่อไปนี้

User Matrix         Item Matrix

1.1  2.3      0.9  0.2  1.4  2.0  1.2
0.6  2.0      1.7  1.2  1.2  -0.1  2.1
2.5  0.5

ผลคูณแบบจุดของเมทริกซ์ผู้ใช้และเมทริกซ์รายการจะทำให้ได้รับเมทริกซ์คำแนะนำ ซึ่งประกอบด้วยการให้คะแนนของผู้ใช้ดั้งเดิม รวมถึงการคาดคะเนภาพยนตร์ที่ผู้ใช้แต่ละคนไม่เคยเห็นด้วย เช่น ลองพิจารณาคะแนนคาซาบลังกาของผู้ใช้ 1 ซึ่งเท่ากับ 5.0 ผลคูณแบบจุดที่เกี่ยวข้องกับเซลล์นั้นในเมทริกซ์คำแนะนำควรอยู่ที่ประมาณ 5.0 และมีลักษณะดังนี้

(1.1 * 0.9) + (2.3 * 1.7) = 4.9

และที่สำคัญกว่านั้น ผู้ใช้ 1 จะชอบ Black Panther ไหม การใส่เครื่องหมายจุดที่เชื่อมโยงกับแถวแรกและคอลัมน์ที่ 3 จะทำให้ได้คะแนนที่คาดการณ์ไว้เป็น 4.3 ดังนี้

(1.1 * 1.4) + (2.3 * 1.2) = 4.3

การแยกตัวประกอบเมทริกซ์มักทำให้เมทริกซ์ผู้ใช้และเมทริกซ์รายการเมื่อรวมกันแล้วจะกะทัดรัดมากกว่าเมทริกซ์เป้าหมายอย่างมาก

R

ระบบการแนะนำวิดีโอ

#recsystems

ระบบที่เลือกชุดรายการที่ต้องการจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ให้ผู้ใช้แต่ละราย เช่น ระบบการแนะนำวิดีโออาจแนะนำวิดีโอ 2 รายการจากคลังวิดีโอ 100,000 รายการ โดยเลือก Casablanca และ The Philadelphia Story ให้กับผู้ใช้รายหนึ่ง และ Wonderเกี่ยวข้อง และ Black Panther สำหรับอีกคนหนึ่ง ระบบการแนะนำวิดีโออาจแนะนำวิดีโอ โดยอิงตามปัจจัยต่างๆ เช่น

 • ภาพยนตร์ที่ผู้ใช้ที่คล้ายกันได้ให้คะแนนหรือดู
 • ประเภท ผู้กำกับ นักแสดง กลุ่มประชากรเป้าหมาย...

การจัดอันดับใหม่

#recsystems

ขั้นตอนสุดท้ายของระบบการแนะนำนั้น ในระหว่างที่มีการให้คะแนนรายการหนึ่งๆ อาจมีการให้คะแนนซ้ำตามอัลกอริทึมอื่นๆ (โดยทั่วไปที่ไม่ใช่ ML) การจัดอันดับอีกครั้งจะประเมินรายการที่สร้างโดยระยะการให้คะแนน โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ลบรายการที่ผู้ใช้ซื้อไปแล้ว
 • กระตุ้นคะแนนของสินค้าใหม่

S

การให้คะแนน

#recsystems

ส่วนหนึ่งของระบบคำแนะนำที่ให้ค่าหรือการจัดอันดับสำหรับแต่ละรายการที่เกิดจากระยะการสร้างผู้สมัคร

U

เมทริกซ์ผู้ใช้

#recsystems

ในระบบแนะนำ เวกเตอร์การฝังที่สร้างขึ้นจากการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ที่มีสัญญาณแฝงเกี่ยวกับค่ากำหนดของผู้ใช้ เมทริกซ์ผู้ใช้แต่ละแถวมีข้อมูลเกี่ยวกับความแรงสัมพัทธ์ของสัญญาณแฝงต่างๆ สำหรับผู้ใช้รายเดียว เช่น ลองพิจารณาระบบการแนะนำภาพยนตร์ ในระบบนี้ สัญญาณแฝงในเมทริกซ์ผู้ใช้อาจแสดงถึงความสนใจของผู้ใช้แต่ละคนในบางประเภท หรืออาจเป็นสัญญาณที่ยากกว่าในการตีความซึ่งเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบที่ซับซ้อนในหลายๆ ปัจจัย

เมทริกซ์ผู้ใช้จะมีคอลัมน์สำหรับฟีเจอร์แฝงแต่ละรายการ และแถวสำหรับผู้ใช้แต่ละราย กล่าวคือ เมทริกซ์ผู้ใช้จะมีจำนวนแถวเท่ากับเมทริกซ์เป้าหมายที่กำลังแยกตัวประกอบ เช่น เมื่อมีระบบแนะนำภาพยนตร์สำหรับผู้ใช้ 1,000,000 คน เมทริกซ์ผู้ใช้จะมีแถว 1,000,000 แถว

W

สี่เหลี่ยมจัตุรัสน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WALS)

#recsystems

อัลกอริทึมสำหรับการลดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ในระหว่างการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ในระบบการแนะนำ ซึ่งช่วยลดจำนวนตัวอย่างที่หายไปได้ WALS ช่วยลดความคลาดเคลื่อนกำลังสองแบบถ่วงน้ำหนักระหว่างเมทริกซ์เดิมกับการสร้างใหม่ด้วยการผกผันระหว่างการแก้ไขการแยกตัวประกอบแถวและการแยกตัวประกอบคอลัมน์ การเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละรายการจะแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ Convvex กำลังสองเป็นอย่างน้อย ดูรายละเอียดได้ที่หลักสูตรระบบการแนะนำ