Sorgu Denetimi Mesajları

Sorgu Denetimi mesajları, Google'ın fiyatlandırma güncellemeleri için kullandığı maksimum seyahat planı sınırlarını tanımlar.

Google, Otel Listenizde tanımlanan otellerin fiyatlarını günceller ve güncellemelerin "boyutunu" belirlemek için bir Sorgu Denetimi mesajındaki ayarları kullanır. Sorgu Denetimi mesajında fiyatlandırma güncellemelerinin sınırlarını tanımlayarak, Google'ın fiyatlandırma verilerini güncellemek için kullandığı bant genişliği miktarını sınırlandırabilirsiniz.

Sorgu Denetimi mesajları özellikle aşağıdakileri yapar:

  • Google tarafından sorgulanacak her konaklama için check-in'den önce gün sayısını tanımlar.
  • Belirli tesisler için bu değerleri geçersiz kılar.
  • Tesislerin yeniden fiyatlandırılmasını engeller. (Bir oteli envanterden derhal kaldırmak için bir <Transaction> mesajı kullanın.)

Her bir Sorgu Denetimi mesajı, önceki mesajın değerlerini değiştirir. Bu nedenle, Sorgu Denetimi mesajınızda herhangi bir değişiklik yaparsanız yeni bir Sorgu Denetimi mesajı oluşturduğunuzda tüm verileri eklemeniz gerekir.

Sıklık ve konum

Sorgu Denetimi mesajlarının gönderileceği konum, sizin tarafınızdan tanımlanır ve yapılandırma sırasında Teknik Hesap Yöneticinize (THY) verilir.

Varsayılan olarak Google, sunucunuzdan 24 saatte bir yeni bir Sorgu Denetimi mesajı alır. Böylece, bu yöntemle ayarlar günde bir kez değiştirilebilir.

Yapı

Varsayılan seyahat planı ayarlarını üst düzey bir <ItineraryCapabilities> öğesiyle tanımlarsınız. Daha sonra, <ItineraryCapabilities> blokunda <PropertyOverride> öğeleriyle bir veya daha fazla geçersiz kılma da tanımlayabilirsiniz.

İpuçları kullanırsanız <HintControl> öğesiyle Google'a her seyahat planı için birden fazla otele izin verme talimatı verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için İpucu Yanıtı Mesajları bölümüne bakın.